Poznańska PO poprawia budżet miasta – co proponuje?

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej zgłasza poprawki do przyszłorocznego budżetu Poznania. Przebudowa ulic na Grunwaldzie, rewitalizacja terenów zielonych na terenie całego miasta, projekt trasy tramwajowej na os. Kopernika czy zmiany dotyczące zagospodarowania dochodów ze Strefy Płatnego Parkowania – to zaledwie część ich pomysłów. Ich realizacja w sumie będzie kosztować ponad 121 mln złotych.

Na liście poprawek do pierwszego w pełni autorskiego budżetu prezydenta Jacka Jaśkowiaka, którą otrzymaliśmy od Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, znalazło się przeszło 60 pomysłów o bardzo różnym charakterze. Od stricte infrastrukturalnych, dotyczących remontu mniejszych i większych ulic w różnych częściach miasta, przez takie, jak dofinansowanie działań profilaktycznych dotyczących zapobiegania przestępczości przeciw seniorom czy budowy rampy dla niepełnosprawnych na os. Żegrze, aż po projekty mające zmienić sposób gospodarowania środkami publicznymi. Takim projektem jest na przykład propozycja radnego Łukasza Mikuły: “Przebudowa ulic i placów w granicach Strefy Płatnego Parkowania”. To najdroższy, bo wyceniony na ponad 14 mln zł, ale – jak przekonuje radny – kluczowy i niezwykle ważny projekt.

Zmiany w SPP
– W tym roku rady osiedli peryferyjnych otrzymały więcej pieniędzy na budowę dróg lokalnych, co wynika z przyjętego sposobu naliczania środków do dyspozycji dla rad osiedli – zauważa radny Mikuła. I dodaje: – W tym momencie trochę poszkodowane są rady osiedli śródmiejskich, na terenie których tak naprawdę generowane są bardzo duże dochody dla miasta. Mam na myśli dochody ze Stref Płatnego Parkowania. Chciałbym, by został wprowadzony mechanizm systemowy, żeby część pieniędzy pochodzących ze stref była przeznaczona na inwestycje. Bo takie było założenie Strefy Płatnego Parkowania, żeby był to instrument inwestycyjny, a nie fiskalny.

Pomysł radnego Mikuły zakłada przeznaczenie 20 proc. dochodów z SPP na remonty poszczególnych ulic. Według szacunków rocznie kwota ta wyniosłaby 4 894 000 zł. Z projektu wynika, że w pierwszej kolejności miałyby zostać przebudowane ulice: Rybaki, Dominikańska i Grochowe Łąki. W dalszej – m.in. mocno zaniedbana ul. Mickiewicza na Jeżycach.

Tramwaj na os. Kopernika
Spośród wielu pomysłów, jakie zostały zaprezentowane przez członków Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, szczególnie wartym uwagi wydaje się również pomysł radnych: Karoliny Fabiś-Szulc, Wojciecha Kręglewskiego i Bartosza Zawieji. Chodzi mianowicie o projekt tramwaju na os. Kopernika, którego trasa miałaby przebiegać wzdłuż ulic Arciszewskiego i Rembertowskiej.

– Chcielibyśmy powrócic do koncepcji, która istnieje już od dawna – tłumaczy radny Bartosz Zawieja i mówi, jak w myśl koncepcji przedstawiałaby się trasa tramwaju jadącego na os. Kopernika: – Przedłużeniem Reymonta, Arciszewskiego, następnie w prawo w ul. Ściegiennego, minimalnie z tyłu Cmentarza Górczyńskiego, do ul. Rembertowskiej. W tej chwili toczą się prace planistycze, żeby puścić to od ul. Grunwaldzkiej, po śladzie III ramy. Ale moim zdaniem warto rozważyć proponowane przez nas rozwiązanie, tym bardziej że ta propozycja funkcjonowała już w polityce transportowej miasta w latach 90.

Łączny koszt sporządzenia takiego projektu to 2,5 mln zł. Korzyści? Możliwość szybszej, być może łatwiejszej i tańszej budowy trasy tramwajowej, prowadzącej na drugie po Naramowicach duże skupisko mieszkańców pozbawionych dobrej oferty transportu publicznego. Trzeba bowiem pamiętać, że na os. Kopernika kursuja obecnie tylko miejskie autobusy z regularnością pozostawiającą wiele do życzenia, spowodowaną tym, że musza one przebrnąć przez zazwyczaj zakorkowane centrum i ulice: Bukowską, Grunwaldzką czy Przybyszewskiego.

Skąd pieniądze?

Skąd wziąć na to wszystko pieniądze? Radny Tomasz Dariusz Lipiński, od którego otrzymaliśmy propozycje budżetowe Klubu Radnych PO, przekonuje, że nie ma mowy o konieczności zabierania pieniędzy komukolwiek. – Wygospodarowaliśmy większe dochody dla miasta – deklaruje i wylicza, skąd miałyby zostać wzięte środki finansowe na pokrycie kosztów poszczególnych projektów: – Sprzedaż mieszkań (tu radny podkreśla dużą liczbę oczekujących na wykup mieszkania z bonifikatą – przyp. red.), pieniądze ze sprzedaży terenu starego dworca PKS i pieniądze ze sprzedaży budynku dla szkoły International School of Poznań.

Wymienione przez radnego źródła finansowania oczywiście nie poktyją wszystkich kosztów, które łącznie opiewają na niebagatelną sumę ponad 121 mln zł, z czego na sam rok 2016 przewidzianych jest 42 283 445 zł. Radny Lipiński zapewnia jednak, że każdy z dokładnie 63 pomysłów Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej ma ściśle określone źródła finansowania.

Poprawki do budżetu miasta Klub Radnych Platformy Obywatelskiej planuje złożyć w najbliższych dniach. Najwcześniej – we wtorek, 1 grudnia. Listę zaprezentowanych pomysłów zamieszczamy poniżej: