Ranking Szkół 2016 – jak wypadły poznańskie szkoły?

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie jest najlepszym liceum ogólnokształcącym, a Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie najlepszym technikum w Polsce według Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2016, który po raz osiemnasty został opublikowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Niestety, wśród najlepszych liceów próżno szukać poznańskich szkół.

Na wyniki rankingu czekają dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół, gimnazjaliści i ich rodzice, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Dobre liceum czy technikum otwiera wszystkie drzwi. Daje nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także wychowuje, kształtuje postawę życiową młodego człowieka. Takie właśnie szkoły wskazuje Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych, który odbył się po raz osiemnasty.

W tegorocznej edycji rankingu analizowane były wyniki 2167 liceów ogólnokształcących i 1817 techników. Opublikowany został wykaz 500 najlepszych polskich liceów i 300 techników. Pod uwagę przy umieszczaniu liceum i technikum w rankingu brano trzy czynniki. Pierwszy z nich to wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, drugi – wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, a trzeci to sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Ponadto już po raz drugi w tej kategorii uwzględnione zostaną osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych. Przy tworzeniu Rankingu Techników brano pod uwagę wyniki z matury z przedmiotów obowiązkowych, matury z przedmiotów dodatkowych, a także wyniki z egzaminu zawodowego i sukcesy w olimpiadach.

Niestety, tradycyjnie już fatalnie wypadła stolica Wielkopolski – wśród najlepszych szkół bryluje Szczecin, Warszawa i Toruń. Najlepsza poznańska placówka wśród liceów to Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu, które zajmuje 36. miejsce w kraju. Nieco lepiej jest wśród techników – poznańskie Technikum Komunikacji w ZS Komunikacji w Poznaniu po raz kolejny zajęło 5 miejsce w rankingu krajowym.

Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2016:
1. XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
2. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie
3. Liceum Akademickie UMK w Toruniu
4. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
5. V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
6. III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
7. 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie
8. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie
9. II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie
10. LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie

Ogólnopolski Ranking Techników 2016
1. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie
2. Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie
3. Technikum Zawodowe nr 7 w ZSE-M w Nowym Sączu
4. Technikum Elektroniczne w ZSE im. WP w Bydgoszczy
5. Technikum Komunikacji w ZS Komunikacji w Poznaniu
6. Technikum nr I w ZS Polit. im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
7. Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie
8. Technikum w ZSE im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu
9. Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie
10. Technikum nr 5 w ZS Ponadgimnazjalnych w Krośnie

Najlepsze szkoły w Poznaniu:
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu
Technikum Komunikacji w ZS Komunikacji w Poznaniu

Pełny ranking jest dostępny na: www.perspektywy.pl