Komendant na emeryturze – kto będzie dowodził strażakami?

Nadbrygadier Wojciech Mendelak – wielkopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – przeszedł na tzw. zaopatrzenie emerytalne, czyli po prostu na strażacką emeryturę. Kto przejmie jego obowiązki?

– To moja decyzja, której nikt na mnie nie wymuszał – zaznacza nadbryg. Wojciech Mendelak, który z dniem 21 stycznia 2016 r. odchodzi ze stanowiska wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. – Odchodzę na emeryturę po blisko 40 latach służby w straży, z czego blisko 8 na stanowisku wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Wojciech Mendelak podkreśla, że straż pożarną w Wielkopolsce zostawia w bardzo dobrej kondycji. Tylko w minionym roku PSP zakupiła nowoczesny sprzęt ratowniczy za kwotę ponad 43 mln zł, a przez ostatnie 8 lat za prawie 200 mln zł. W sumie wymieniono 256 samochodów na nowe, co stanowi 66 proc. wszystkich samochodów, będących na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej. Warto zaznaczyć, że za komendantury Mendelaka średni wiek pojazdów ratowniczych PSP zmniejszył się z 10 do 8 lat. Zakup nowych pojazdów oraz sprzętu umożliwił przekazanie dotychczas używanego i sprawnego sprzętu do strażnic ochotniczych straży pożarnych. Za czasów Komendanta Mendelaka do OSP przekazano 246 samochodów.

Kolejne 100 mln zł przeznaczono na budowę, remonty i modernizację wielkopolskich strażnic.

Dzięki zaangażowaniu dowódcy wielkopolskiej straży pożarnej opracowano „Strategię rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej dla województwa wielkopolskiego na lata 2010-2020”, co pozwoliło na realizację wielu projektów unijnych dla PSP w Wielkopolsce. To właśnie dzięki nim zakupiono specjalistyczne pojazdy, wybudowano 6 stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń, umożliwiających wspólną służbę strażaków i ratowników medycznych oraz połączono wszystkie strażnice w Wielkopolsce Wojewódzką Siecią Teleinformatyczną, w ramach której wdrożono system wideokonferencyjny, wykorzystujący m.in. 1200 km linii światłowodowych. Kwota tych projektów wyniosła 104 mln zł.

Dzięki strategicznemu podejściu uruchomiono na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu studia menadżerskie dla strażaków, a na Politechnice Poznańskiej studia dla specjalistów i rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowano wielkopolski program „Edukacja i Profilaktyka Pożarowa”.

Ponadto, cały czas rozwijany był krajowy system ratowniczo-gaśniczy w naszym województwie, którego ważnym elementem są ochotnicze straże pożarne. Obecnie już 339 z nich jest włączonych do tego systemu i stanowią swoistego rodzaju elitę ratowniczą w naszym województwie.

Wojciech Mendelak służbę rozpoczął w 1976, jako kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobył na stanowisku młodszego inspektora w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Koninie. W 1984 ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa, a w 1997 ukończył na tej uczelni studia magisterskie, a następnie dalej poszerzał swoją wiedzę ogólną na kilku kierunkach studiów podyplomowych. Następnie w swojej karierze zawodowej zajmował kolejne stanowiska służbowe: kierownika służby prewencji i kierownika służby operacyjno-szkoleniowej, dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, zastępcy komendanta rejonowego w Koninie, a roku w 1992 został powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. W związku ze zmianą podziału administracyjnego kraju, od 1 września 1999 został powołany na stanowisko zastępcy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, gdzie nadzorował pion logistyczny. Od dnia 20 marca 2007 przeniesiony do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i mianowany na stanowisko Dyrektora Biura Organizacji, a następnie doradcy komendanta. Z dniem 2 kwietnia 2008 został powołany na stanowisko Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Do czasu powołania nowego Komendanta obowiązki wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP będzie pełnił st. bryg. Lech Janiak – dotychczasowy zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.