Erasmus także dla Młodych Przedsiębiorców

Erasmus tylko dla studiujących? Niekoniecznie. Poznański Park Naukowo-Technologiczny zaprasza do unijnego programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców. Tak jak studenci wyjeżdżają na zagraniczne uczelnie zdobywać wiedzę, tak polscy przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w wymianie doświadczeń.

Działa to dwukierunkowo – osoba chcąca założyć firmę, lub prowadząca własny biznes może wyjechać na płatną wymianę zagranicę i odwrotnie – polska firma może przyjąć bezpłatnie u siebie kreatywnego i pełnego pasji przedsiębiorcę z innego kraju.

Korzyści dla obu stron są bezdyskusyjne. Młody przedsiębiorca z Polski zdobywa doświadczenie i kontakty niezbędne np. do rozkręcenia biznesu lub poszerzenia swojej działalności, a firma przyjmująca u siebie na wymianę ma możliwość np. wyszkolenia potencjalnego przedstawiciela swojej firmy za granicą. Koszty wyjazdu i pobytu pokrywa UE. Wymiana może trwać od 1 miesiąca do pół roku, w zależności od preferencji uczestników.

Z programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców skorzystał między innymi Gustavo Armas, młody przedsiębiorca z Hiszpanii
– Szukałem możliwości do zdobycia międzynarodowego doświadczenia związanego z IT oraz start-upami. Program Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców jest dokładnie tym czego szukałem, ponieważ pozwala mi pracować nad własnym pomysłem biznesowym i jednocześnie uczyć się od bardziej doświadczonego przedsiębiorcy. I to właśnie czyni ten program wyjątkowym. Obie strony wygrywają i uczą się od siebie nawzajem – tłumaczy Gustavo Armas.

Dodaje, że przyjechał do Polski celowo, aby poznać know-how bardziej doświadczonego przedsiębiorcy z jego branży i zastanowić się, czy Polska jest dochodowym rynkiem dla jego biznesu – aplikacji, którą zamierza wdrożyć w Polsce.

Gustavo Armas przebywa na wymianie w firmie Pandi z Poznania, twórcy internetowego serwisu praktyk i staży zagranicznych.
– Jedną z korzyści programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, którą bym podkreślił, jest to, że w praktyce sprawdzamy strategie, które działają w kraju Młodego Przedsiębiorcy, a my ich nie rozważaliśmy w Polsce. Tak więc przyjęcie Młodego Przedsiębiorcy sprzyja naszej firmie w byciu bardziej otwartą i w internacjonalizacji – mówi Bartosz Żyła z firmy Pandi, będącej Hostem (Doświadczonym Przedsiębiorcą) w programie.

Na czym polega program?

Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest programem pozwalającym na wymianę młodych przedsiębiorców w krajach Unii Europejskiej. W programie mogą wziąć udział początkujący przedsiębiorcy (nazywani w programie „NE” – New Entrepreneurs), którzy prowadzą swoją firmę nie dłużej niż 3 lata, lub planują założyć własny biznes, oraz doświadczeni przedsiębiorcy („HE” – Host Entrepreneurs), prowadzący na terenie UE mikro, małą lub średnią firmę od ponad 3 lat.

Jak się zgłosić?

Rekrutacja odbywa się za pomocą platformy online, na stronie www.erasmus-entrepreneurs.eu, gdzie należy wypełnić formularz aplikacyjny i wybrać Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jako instytucję pośredniczącą (“IO” – Intermediary Organisation).

W formularzu aplikacyjnym można opisać swoje wymagania odnośnie stażu. Dzięki temu PPNT Fundacji UAM, jako instytucja pośrednicząca, będzie mógł tak dobrać uczestników programu, aby obydwu stronom zapewnić jak najlepszą współpracę.

Korzyści:
Przedsiębiorca przyjmujący (HE), uczestnicząc w programie uzyskuje możliwość:
– współpracy (do 6 miesięcy) z młodym przedsiębiorcą nie ponosząc kosztów jego wynagrodzenia (koszty pobytu młodego przedsiębiorcy u doświadczonego przedsiębiorcy pokrywa Komisja Europejska).
– zdobycia wiedzy na temat rynków zagranicznych (młody przedsiębiorca wnosi dodatkową wiedzę do firmy),
– zbadanie możliwości rozszerzania swojej działalności biznesowej na rynkach zagranicznych (pomocą służy młody przedsiębiorca, który może dostarczyć informacji na temat rynku państwa, z którego pochodzi),
– nawiązywania kontaktu z przedsiębiorcami z innych państw UE i okazji do współpracy z nimi (wiedza młodego przedsiębiorcy),
– korzystanie przez pracowników współpracujących z młodym przedsiębiorcą z języka obcego.

Osobą odpowiedzialną za rekrutację do programu z ramienia PPNT Fundacji UAM jest Krystian Zaremba (e-mail: krystian.zaremba@ppnt.poznan.pl, tel. 61 622 69 26).