RoweLove Rataje – czasowa organizacja ruchu

W dniach 29.02 – 4.03 dla bezpieczeństwa przechodniów, na czas prowadzenia robót związanych z budową kolejnego etapu („I-J”) projektu RoweLove Rataje, zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.

Zamknięty zostanie chodnik od ul. Inflanckiej do Trasy Kórnickiej oraz chodnik od ul. Piaśnickiej do Trasy Kórnickiej. Pieszych prosimy o poruszanie się wyznaczonymi przejściami wzdłuż Trasy Kórnickiej.

Budowa etapu „I-J” trasy RoweLove Rataje obejmuje odcinek 326 metrów wzdłuż ul. Inflanckiej, od ul. Wiatracznej do ul. Piaśnickiej. Ze względu na ograniczone miejsce powstającej ścieżki wykonawca wykona wykop wąskoprzestrzenny, w którym zamontowane zostaną 6-metrowe ścianki szczelne. Docelowo będą stanowiły część muru oporowego zabezpieczającego skarpę wykopu.

W ramach inwestycji, wzdłuż budowanego odcinka, posadzonych zostanie ponad 30 drzew, założone zostaną trawniki. Pojawi się także oświetlenie, a dla chcących odpocząć – ławeczki. Odbiór końcowy prac nastąpi w czerwcu br.