Wielka Pętla Wielkopolski nagrodzona!

Już po raz 12. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przyznało Nagrody Przyjaznego Brzegu – najbardziej prestiżowego wyróżnienia w środowisku wodniackim w Polsce. Wielkopolska Organizacja Turystyczna otrzymała Grand Prix z Nagrodą Ministra Sportu i Turystyki za Wielką Pętlę Wielkopolski – znakomity, europejskiej klasy produkt turystyki wodnej. Nagrody wręczono podczas targów Wiatr i Woda w Warszawie.

Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie inwestycji, szczególnie marin i przystani jachtowych, stanic kajakowych, a także przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem i znakowaniem szlaków wodnych. Organizatorzy doceniają także inicjatywy koncentrujące się na promocji, w tym różnego typu wydawnictwa. Wyróżnieni zostają najbardziej aktywni.

Rozwój i promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski, a co z tym związane znacząca pozycja szlaku na wodniackiej mapie Polski, nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez wsparcia Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który m.in. współfinansował budowę części infrastruktury dla kajakarzy i zrealizował oznakowanie Warty. Znaczący wkład wniósł także w kampanię promocyjną, prowadzoną w latach 2013-2015, a dofinansowaną z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Ważną rolę w budowie tego produktu turystycznego odegrało 28 samorządów lokalnych, które zainwestowały w przystanie na Warcie, Noteci i Kanale Ślesińskim, a także wniosły wkład finansowy w projekt promocyjny. Aktywność przedsiębiorstw prywatnych w zakresie budowy przystani, marin, wypożyczania sprzętu pływającego, tworzenia oferty gastronomicznej i noclegowej uzupełnia listę twórców tego sukcesu.  

– Uznaliśmy, że obok Szlaku Piastowskiego, Wielka Pętla Wielkopolski jest naszym najważniejszym potencjalnym produktem turystycznym. Dzięki wykorzystaniu funduszy z UE udała się w sposób w pełni profesjonalny promocja tego produktu. Dlatego cieszę się, że ta konsekwentna praca przynosi owoce – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Wielkopolska Organizacja Turystyczna jest realizatorem licznych działań promocyjnych Wielkiej Pętli Wielkopolski. Dwie kompleksowe kampanie, przeprowadzone w kraju oraz na terenie Niemiec i Holandii z wykorzystaniem różnych narzędzi marketingowych, jak m.in. targi wodniackie, spoty TV, działania w Internecie, promocja podczas imprez wodniackich, artykuły w prasie branżowej i ogólnopolskiej, przyczyniły się do zwiększenia atrakcyjności szlaku oraz wzrostu liczby turystów.

W ramach projektów powstał 4-języczny portal turystyczny www.wielka-petla.pl, dostarczający turystom bieżących informacji praktycznych, oraz aplikacja na urządzenia mobilne do planowania podróży szlakiem. Wydano specjalistyczne wydawnictwa, w tym przewodnik nawigacyjny, foldery wizerunkowe, mapę. W odpowiedzi na sygnalizowane przez turystów zagranicznych potrzeby, Wielkopolska Organizacja Turystyczna wydała 4-języczny praktyczny słownik wodniacki dla Wielkiej Pętli Wielkopolski.

Obecnie szlak cały czas się rozwija, powstają nowe miejsca do aktywnego wypoczynku i niezbędna infrastruktura. Funkcjonalne mariny i przystanie, które dzięki zaangażowaniu pasjonatów, inwestorów, jak również władz lokalnych, stały się wizytówką Pętli. Wszelkie działania wynikają z niezwykłego potencjału, jaki ma Wielka Pętla Wielkopolski, i niepowtarzalnego przyrodniczego charakteru tej blisko 690-kilometrowej trasy wodnej. Daje to szanse rozwoju lokalnego oraz turystyki, a także branż około turystycznych.