Mecz Polska – Serbia w Poznaniu. Zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej

Na mieszkańców Poznania czekają standardowe zmiany komunikacyjne w dniu meczu przy ulicy Bułgarskiej. Nowością są darmowe przejazdy dla kibiców – od trzech godzin przed rozpoczęciem towarzyskiego spotkania piłkarzy reprezentacji Polski i Serbii, posiadacze biletów wstępu na stadion INEA jeżdżą bezpłatnie.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania kibice wybierający się na pojedynek Polski z Serbią będą mogli korzystać z transportu publicznego za darmo na podstawie biletu na mecz, od trzech godzin przed rozpoczęciem meczu do trzech godzin po jego zakończeniu. W ten sposób miasto zachęca do korzystania z komunikacji zbiorowej.

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA I TRAMWAJOWA PRZED MECZEM
    nastąpi wzmocnienie bardziej pojemnymi autobusami linii nr 45, 50, 63 i 91;
    na liniach tramwajowych nr 1, 6, 13 i 15 przewidziano dodatkowe kursy
KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA I TRAMWAJOWA PO MECZU
    wzmocnienie linii tramwajowych nr 1, 6, 13 i 15 dodatkowym taborem;
    obsługa linii autobusowych nr 45, 50, 63 i 91 bardziej pojemnym taborem.

Miejski Inżynier Ruchu informuje o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu w związku z meczem w godz. od 16.30 do 23.30.
W etapie pierwszym, przed rozpoczęciem meczu i w jego trakcie (pod godz. 16.30) wyłączone z ruchu będą:
– ul. Wałbrzyska na odcinku od ul. Strzegomskiej do ul. Ptasiej, ul. Ptasia na odcinku od parkingu “POL-HOL” do ul. Wałbrzyskiej oraz ul. Węgorka,
– ul. Świeżawska od strony ul. Bułgarskiej oraz od strony ul. Marcelińskiej na odcinku za wjazdem na osiedle,
– pas do skrętu w lewo z ul. Gruwaldzkiej (z kierunku Centrum) w ul. Jugosłowiańską,
– zatoka postojowa na ul. Jugosłowiańskiej przed ul. Grunwaldzką (z wyjątkiem pojazdów służb upoważnionych).

Ponadto:
– na ul. Ptasiej i Wałbrzyskiej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się i postoju,
– dopuszczone będzie parkowanie autobusów i busów na ul. Bułgarskiej, na buspasie między ul. Marcelińską a ul. Ptasią,
– dopuszczone będzie parkowanie na poboczu po prawej stronie ul. Rumuńskiej (wjazd od ul. Bułgarskiej).
W etapie drugim, pod koniec meczu i na czas rozejścia się kibiców (od godz. 21.45) wyłączone z ruchu będą:
– dwa pasy do skrętu w lewo z ul. Grunwaldzkiej (od strony Junikowa) w ul. Bułgarską,
– ul. Bułgarska na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Marcelińskiej (w obu kierunkach),
– ul. Grunwaldzka na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Bułgarskiej oraz od ul. Jawornickiej do ul. Jugosłowiańskiej,
– ul. Jugosłowiańska na odcinku od ul. Taczanowskiego do ul. Grunwaldzkiej,
– wjazdy w ul. Grunwaldzką z ulic: Conrada Drzewieckiego, Marszałkowskiej, Cześnikowskiej, Bolkowickiej i Babimojskiej.
Utrzymana zostanie komunikacja zbiorowa w ciągach ulic: Bułgarskiej i Grunwaldzkiej (szczegóły na stronie MPK i stronie http://www.lechpoznan.pl/).

Na wniosek policji możliwe są inne czasowe zmiany w organizacji ruchu w rejonie imprezy.