Jest nowy (stary) rektor Politechniki Poznańskiej

Prof. Tomasz Łodygowski został wybrany na kolejną kadencję rektorską na Politechnice Poznańskiej. To stanowisko piastował od 2012 roku i pozostanie na nim do roku 2020.

Nowy/stary rektor urodził się w 1951 r. Jest żonaty, ma troje dorosłych dzieci. Od zakończenia studiów w 1974 r. pracuję na Politechnice. Spędził też łącznie 3 lata na stypendiach zagranicznych: 1,5 roku na stypendium Humboldta i tyle samo czasu na stypendium Fulbrighta w USA.
 
Doświadczenie w zarządzaniu zdobywał zarówno od strony teoretycznej na kursie w UE w Poznaniu jak i w praktyce m.in. na stanowiskach zastępcy dyrektora macierzystego instytutu oraz przez dwie kadencje na stanowisku prorektora ds. kształcenia i jedną na stanowisku rektora.

Jest członkiem z wyboru dwóch Komitetów PAN (Mechaniki oraz Inżynierii Lądowej i Wodnej). Pełnił przez dwie kadencje obowiązki Przewodniczącego Rady Użytkowników Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Był członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Działa w Zarządzie Środowiskowym AZS.

– Jestem życiowym optymistą – mówi o sobie rektor Politechniki Poznańskiej. – Mam wrażenie, że umiem słuchać argumentów i modyfikować swoje zdanie o rozwiązywanych problemach. Umiem i lubię cierpliwie pracować i współpracować, także w warunkach konfliktowych i stresu. Nie mam zbyt wiele wolnego czasu na oddawanie się swojemu hobby, czyli wycieczkom rowerowym, ale lubię fotografować.