200 mln euro na transport, edukację i zdrowie: Metropolia Poznań zabiera się za ZIT-y

Blisko 200 mln euro środków unijnych i 12 projektów strategicznych, w tym Poznańska Kolej Metropolitalna, rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, budowa nowych tras rowerowych i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług medycznych. W skrócie: Poznań zabiera się za Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy, zaproponowany przez Komisję Europejską instrument pozwalający jednostkom samorządu terytorialnego realizować wspólne przedsięwzięcia. W założeniu tzw. ZIT-y mają umożliwiać miastom i otaczającym je gminom wspólne działania na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego poszczególnych terytoriów.

W Polsce realizowane są w 24 miejskich obszarach funkcjonalnych, także w Poznaniu, gdzie nad ZIT-ami pracują trzy podmioty: urząd miasta, urząd marszałkowski i starostwo powiatowe. Projekty strategiczne, które mają zostać zrealizowane w ramach ZIT-ów na obszarze Metropolii Poznań, zostały już zaprezentowane. W sumie jest ich 12 i dotyczą takich przestrzeni życia, jak transport publiczny, edukacja czy zdrowie.

Priorytet: kolej aglomeracyjna
– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie, które pozwala na poprawienie tych elementów, które szwankują w obszarze metropolii – tłumaczy Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania i zarazem prezes stowarzyszenia Metropolia Poznań.

– We wszystkich metropoliach największym problemem jest zabezpieczenie mieszkańcom możliwości sprawnego przemieszczania się – kontynuuje Jaśkowiak. – Po analizie potrzeb, które mamy na poziomie metropolii, doszliśmy do wniosku, że tym najważniejszym elementem jest właśnie kwestia transportu. Ze środków, które mamy do dyspozycji, czyli ok. 200 mln euro, ok. 108 mln euro przeznaczymy na poprawę komunikacji, przede wszystkim na kolej aglomeracyjną.

Edukacja, zdrowie i nie tylko
Jak zaznacza Jaśkowiak, po transporcie publicznym drugim w hierarchii priorytetów aspektem jest edukacja. Stąd kolejne zaproponowane w ramach ZIT-ów projekty to: rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego w MOF (Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – przyp. red.) Poznania (15 mln euro), wzmacnianie systemu kształcenia zawodowego oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (4,772 mln euro) i wzmacnianie systemu kształcenia ogólnego oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (3,351 mln euro).

Wśród pozostałych projektów są m.in.: wspieranie przedsiębiorczości w branży IT poprzez świadczenie usług przez inkubatory przedsiębiorczości (2 mln euro), integracja sieci dróg wojewódzkich MOF Poznania (13 mln euro), metropolitalny system tras rowerowych (12 mln euro) i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług profilaktyki zdrowotnej w MOF Poznania (4,2 mln euro).

ZIT-y a tramwaj na Naramowice
Na jakim etapie realnie jest Poznań, jeśli chodzi o ZIT-y? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Jana Grabkowskiego, starosty poznańskiego i wiceprezesa stowarzyszenia Metropolia Poznań.

– Dzisiaj (29 marca – przyp. red.) zaczęliśmy – mówi Grabkowski. – Mamy to zatwierdzone, jest uchwała zatwierdzająca ten program. Oczywiście mogą być jeszcze drobne zmiany, np. jeśli zostaną pieniądze. Są jeszcze inwestycje rezerwowe, są też te, które są w trybie konkursu. ZIT-y to nie beton, mamy w zapasie projekty, które mogą jeszcze wskoczyć do programu.

– Jaka jest na to szansa? – dopytujemy.

– Wszystko zależy od tego, czy te projekty, które sobie założyliśmy, uda się zrealizować taniej – odpowiada Grabkowski i dodaje: – Jeżeli będziemy dobrze projektować, dobrze układać specyfikację poszczególnych inwestycji, monitorować je, to na pewno zostaną jeszcze pieniądze.

Jest to o tyle istotne, że wśród projektów komplementarnych do Strategii ZIT, czyli tych, które starosta Grabkowski określił jako rezerwowe, jest… budowa trasy tramwajowej na Naramowice z kwotą dotacji: 120 mln zł. By o tym mówić, jest jednak zdecydowanie za wcześnie, tym bardziej że realizacja ZIT-ów to wciąż melodia przyszłości, choć nie tak odległej, jak mogłoby się wydawać. Program ma się zakończyć w 2020 r.