Partia Razem w obronie placu Waryńskiego

Plac Waryńskiego na poznańskich Ogrodach może zmienić nazwę. Z taką propozycją wyszli osiedlowi radni z Ogrodów. Ich zdaniem lepiej byłoby, gdy plac nosił imię misjonarki Wandy Błeńskiej. W obronie obecnej nazwy placu staje Partia Razem.

Radni z Ogrodów tłumaczą, że Waryński kojarzy się z socjalizmem, a zmarłą w 2014 roku Błeńską warto uczcić nazywając jej imieniem plac. Na temat pomysłu zmiany nazwy placu dyskutowano już podczas posiedzenia Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta. Za koncepcją są m.in. radni Prawa i Sprawiedliwości.

W obronie nazwy placu staje partia Razem.
– Stanowczo sprzeciwiamy się polityce wymazywania z polskiej świadomości historii walk o prawa pracownicze i godne życie. Nazwy ulic i placów są widomym znakiem naszej tożsamości historycznej i kulturowej. Powinny mieć patronów, których postawa życiowa stanowi godny wzór do naśladowania – wyjaśniają członkowie Razem. – Ludwik Waryński, syn powstańca styczniowego, już w czasie studiów w Petersburgu zaangażował się w ruch poprawy warunków życia polskich robotników i robotnic. (…) Za swoją prospołeczną działalność Ludwik Waryński był represjonowany i więziony przez władze dwóch zaborców: austriackiego i rosyjskiego. Skazany przez carski sąd na wieloletnią katorgę, zmarł w osławionej twierdzy szlisselburskiej w wieku 33 lat, poświęciwszy życie na rzecz emancypacji społecznej Polek i Polaków. Nie zgadzamy się na wymazywanie takich kart z naszej wspólnej historii!

Działacze partii Razem przekonują, że nowym patronom i patronkom – również tak godnym uczczenia jak Wanda Błeńska – należy poświęcać te ulice, które nie mają jeszcze nazwy.
– Winno się to odbywać po konsultacjach z lokalną społecznością i po uzyskaniu pozytywnych opinii rad osiedlowych. Koszty administracyjne związane ze zmianami nazw ulic i placów to sprawa bardziej przyziemna, ale równie istotna dla mieszkańców naszego miasta. Nie zgadzamy się na obciążanie poznaniaków kosztami brutalnej i bezcelowej wojny ideologicznej, godzącej w polską tożsamość historyczną!