Zmiana organizacji ruchu na ulicy Kaliskiej

W dniach od 14 do 30 kwietnia br., w związku z kolejnym etapem rozbudowy ul. Jana Pawła II, ulica Kaliska zostanie zwężona do jednego pasa ruchu na odcinku ok. 100 m. w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Jana Pawła II.

W tym czasie nie będzie możliwy wyjazd z ul. Kaliskiej w ul. Jana Pawła II. Utrzymany zostanie wjazd w ul. Kaliską oraz ruch pieszych.