Na targach jest bardzo bezpiecznie!

Największe w Europie Środkowo-Wschodniej targi dedykowane specjalistom z branż instalacyjnej, ciepła systemowego, zabezpieczeń oraz ochrony pracy, pożarnictwa
i ratownictwa rozpoczęły się w poniedziałek w Poznaniu.

Tegoroczna ekspozycja zajmie niemalże cały teren wystawienniczy. Międzynarodowe Targi Instalacyjne „Instalacje” obejmą swym zakresem tematycznym technikę grzewczą, sanitarną, obiektową, gazowniczą oraz klimatyzację, wentylację i chłodnictwo. Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń „Securex” zgromadzą firmy oferujące mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń oraz kontroli dostępu i nadzoru wizyjnego oraz systemy wykrywania i zwalczania przestępczości. W ramach targów „Securex” odbywa się również wystawa Forum Technologii Cyfrowych Poznań Media Expo.

Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa „Sawo” (26-28 kwietnia) stanowią z kolei forum prezentacji najnowszych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz wyposażenia dla służb ratowniczych.

Szczególnie interesująco zapowiadają się targi „Securex”. Wspólnie z Policją Międzynarodowe Targi Poznańskie przygotowały pierwsze w historii Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych. Ze względu na aktualną sytuację globalną
to niezmiernie cenna konferencja, która kierowana jest do przedstawicieli poszczególnych służb mundurowych, administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lub porządek publiczny, przedsiębiorców, stowarzyszeń, podmiotów prawnych zarządzających istotnymi z punktu widzenia codziennego funkcjonowania społeczeństwa obiektami oraz świata nauki i wymiaru sprawiedliwości. Do wygłoszenia referatów zaproszeni zostali przedstawiciele uczelni wyższych, administracji rządowej, służb oraz goście zagraniczni.

– Diagnoza poczucia bezpieczeństwa zajmuje niemal zawsze kluczowe miejsce w programach monitorowania i oceniania jakości życia społeczeństwa. Jest niezmiernie istotne nie tylko w wymiarze subiektywnych odczuć, ale realnie przekłada się na nasze działanie w życiu rodzinnym, pracy oraz naszą aktywność w życiu społecznym. – mówi Tomasz Kobierski, Wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich. – Najwyższą wartością jest życie i zdrowie naszych bliskich, współpracowników, partnerów biznesowych w tym podwykonawców, dostawców usług. Dzisiejsze rozwiązania techniczne, technologiczne i teleinformatyczne sprawiają, że coraz lepiej możemy je chronić, a także dbać o nasz dobytek, mienie firmowe i publiczne.

Cyberprzestępczość powoduje coraz większe szkody, rodzi zagrożenia fatalne w skutkach, a innowacyjność i pomysłowość hakerów nie ma granic. Specjaliści zwracają uwagę, że nie należy pytać, czy ktoś nas zaatakuje, ale bardziej – kiedy… Liczy się gotowość na odparcie ataku. Podstawą są czujność i strategiczne podejście do bezpieczeństwa. Aktualna i perspektywiczna konferencja Securex BeIN – Bezpieczeństwo Informacji odbędzie się 27 kwietnia podczas targów Securex.

Podczas targów odbędzie się również niesamowity pokaz pt. „Napad na bank”, którego celem jest praktyczne zaprezentowanie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego obiektu. Na przykładzie specjalnie zaaranżowanej placówki bankowej zagrożonej napadem rabunkowym, rozegrają się dramatyczne sceny. W pokazie zostaną użyte nowoczesne urządzenia techniczne będące w ofercie targowych wystawców.

Ponadto w programie: V Mistrzostwa Instalatorów Systemów Alarmowych,  konferencja „3S Service, Safety and Security”, DronZone, czyli bezpieczeństwo z wyższej perspektywy, program „Jestem Inteligentny – Inteligentny Budynek” oraz Poznań Media Expo, czyli warsztaty dla inwestorów. Targi potrwają do 28 kwietnia.