Słów kilka o polskim katolicyzmie

“Kościół i kultura – mecenat, granice wolności” – to debaty, poświęconej kulturze, ześrodkowana będzie na przygodach kościoła ze sztuką i sztuki z kościołem. CK Zamek zaprasza w środę, 27 kwietnia na spotkanie z dr Jakubem Dąbrowskim, Izabelą Kowalczyk oraz ks. prof. KUL Alfredem Wierzbickim.

Punktem wyjścia będą lata 80., które w polskiej historii wiążą się z przyjęciem przez kościół funkcji mecenasa wobec wielu niereligijnych i niekatolickich działań artystycznych – koncertów, wystaw, spotkań dyskusyjnych, wieczorów poetyckich, spektakli teatralnych.

Ostatnia dekada PRL-u zostanie porównana z okresem późniejszym, dla którego cechą charakterystyczną jest stopniowe ideologiczne zawężania pola sztuki tolerowanej przez kościół oraz wielokrotne kwestionowanie prawa artystów do swobody wypowiedzi i zaskarżania konkretnych dzieł sztuki (zwłaszcza filmów i wystaw z zakresu sztuk wizualnych).

W ramach dyskusji omówione zostaną konflikty między konstytucyjnym prawem do swobody wypowiedzi i kodeksowym zapisem o obrazie uczuć religijnych. W szerszym ujęciu poruszone zostaną takie kwestie, jak estetyka polskiego katolicyzmu, kościół jako mecenas i kościół jako strona w sporze z artystami oraz obszary drażliwe polskiej kultury – katolicyzm i tabu.

Jednym z zaproszonych gości jest dr Jakub Dąbrowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Polskiej Najnowszej na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się historią sztuki po 1945 roku oraz zagadnieniami z pogranicza sztuki i prawa. Autor dwutomowej monografii: „Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Aspekty prawne” (wspólnie z Anną Demenko); „Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Artyści, sztuka i polityka”. Laureat nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki im Szczęsnego Dettloffa oraz nagrody Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy.

W debacie udział weźmie również prof. UAP Izabela Kowalczyk, historyczka sztuki, kulturoznawczyni, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zajmuje się m.in. sztuką krytyczną oraz feministyczną, obrazowaniem cielesności, problemami sztuki i cenzury. Autorka książek: „Ciało i władza. Sztuka krytyczna w Polsce w latach 90.” (2002), „Niebezpieczne związki sztuki z ciałem” (2002), „Matki-Polki, Chłopcy i Cyborgi. Sztuka i feminizm w Polsce” (2010), „Podróż do przeszłości. Interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej” (2010). Autorka ponad 250 artykułów w zbiorach i czasopismach naukowych.

Podczas debaty nie zabraknie głosu ks. prof. KUL Alfreda Wierzbickiego, wykładowcy, poety i pisarza. Od 2008 profesor nadzwyczajny KUL w Katedrze Etyki na Wydziale Filozofii KUL. W latach 1992–1997 pracownik w sekcji katolickiej w Telewizji Lublin. Od 2006 jest dyrektorem Instytutu Jana Pawła II KUL i redaktorem naczelnym kwartalnika „Ethos”. Pełni funkcję dyrektora Centrum Dialogu Wschód-Zachód w Lublinie; od 2002 – prorektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, od 2006 – członek Komitetu Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski. Opublikował ponad 100 prac naukowych, jest autorem 4 książek i sześciu tomików poetyckich.

Debata odbędzie się w środę, 27 kwietnia o godz. 18.00 w Sali Wielkiej CK Zamek. Wstęp wolny!