Nietypowa lekcja przyrody na poznańskiej Śródce

13 rodzajów posadzonych roślin, 6 worków nawiezionej kory drzewnej i torfu to efekty nietypowej lekcji przyrody, która odbyła się 26 kwietnia na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu. Młodzież pod okiem ogrodnika, historyka i wolontariuszy Fundacji Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody uporządkowała zabytkowy wirydarz (zielnik) znajdujący się na terenie szkoły.

– Akcja związana z rewitalizacją zabytkowego wirydarza na stałe wpisała się w kalendarz imprez odbywających się w naszej szkole – mówiła Aleksandra Piechowiak, V-ce Dyrektor ds. Szkół ponadgimnazjalnych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu. – To nietypowa, a przede wszystkim niezwykle pouczająca lekcja przyrody i historii, która, podobnie jak inne działania charytatywne, społeczne i sportowe, pozwala uczniom naszej szkoły realizować swoje pasje i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym – dodała.

Wtorkowa akcja ekologiczna była jedną z kilku inicjatyw, realizowanych na Wzgórzu Reformatów przez Fundację Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody.
– Nasz projekt na Wzgórzu Reformatów odbywa się pod hasłem „Apteka natury za oknem”. Zakłada on zarówno renowację zabytkowego wirydarza, jak i zegara i okien w budynku szkoły – mówił Karol Marczak z Fundacji Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody. – Projekt realizuje główne cele działalności naszej fundacji: ratowanie zabytków architektury historycznej, aktywność na rzecz środowiska naturalnego i integrowanie wokół tych zadań środowisk lokalnych. W najbliższym czasie planujemy kontynuować nasze działania na poznańskiej Śródce.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego istnieje w Poznaniu od 1832 roku. Na terenie Ośrodka funkcjonują: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum ogólnokształcące, szkoła policealna oraz internat. Uczniowie uczestniczą w wielu zajęciach dodatkowych i sportowych, a także z sukcesem biorą udział w różnych konkursach. W maju w szkole odbędzie się m.in. Święto Ośrodka, a w czerwcu spotkanie Dzieci-Dzieciom oraz III Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Szkół Specjalnych.