Zgłoś się na staż w urzędzie. Rekrutacja trwa!

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń na letnią edycję Programu Staży Studenckich. Nabór potrwa do 29 maja.

By móc ubiegać się o staż, trzeba być studentem III, IV lub V roku na uczelni państwowej lub prywatnej. Przyjmowani są zarówno studiujący w trybie dziennym jak i zaocznym, wieczorowym czy eksternistycznym. Kierunek studiów kandydata musi odpowiadać oczekiwaniom danego wydziału czy biura. Zachęcamy do kandydowania także studentów niepełnosprawnych.

Zgłoszenia studentów przyjmowane są on-line. Wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej w kolumnie Zgłoś swoje CV. Wnioski przyjmowane są do 29 maja do północy. W kolejnym etapie z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Studenci, którzy pomyślnie przejdą rekrutację, rozpoczną pracę z początkiem lipca. Staż potrwa do końca października 2016 roku.

Na studentów czekają 83 wolne miejsca w 27 wydziałach i biurach, 10 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń, 2 miejsca w Spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie, po 1 miejscu w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz w Spółce Targowiska.

Wykaz wydziałów i biur objętych programem staży studenckich znajduje się w załączniku. Tam też dla każdego z nich określone są oczekiwania w zakresie wymaganego kierunków studiów.

Stażyści będą pracować na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 18 godzin tygodniowo a za wykonaną pracę otrzymają wynagrodzenie (stażowe). Na zakończenie stażu każdy z jego uczestników otrzyma zaświadczenie wraz z wyszczególnieniem zakresu pełnionych obowiązków.

W ramach poprzednich 47 edycji staży wpłynęło ponad 32,5 tys. zgłoszeń. Łącznie staż w urzędzie odbyło blisko 3370 studentów, z czego ponad 400 zostało zatrudnionych na stałe. Wystawiane przez stażystów oceny potwierdziły zdobywane przez nich korzyści w postaci nowych doświadczeń oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy. Urząd zyskuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków.

Dodatkowe informacje na temat staży studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10.