Polski Teatr Tańca ma nową szefową

Iwona Pasińska zwyciężyła w konkursie na stanowisko dyrektora Polskiego Teatru Tańca. Otrzymała najwyższą ocenę od komisji konkursowej i przekonała do siebie Marka Woźniaka, marszałka województwa.

Obecny sezon jest ostatnim, w którym na stanowisku dyrektora PTT zasiada Ewa Wycichowska – po 27 latach zdecydowała kierowania teatrem uznana choreografka postanowiła, że nie będzie się ubiegać o kolejną kadencję. O wyborze nowego szefa instytucji miał zadecydować konkurs – ten został rozstrzygnięty 20 maja.

Z rekomendacji Marka Woźniaka, marszałka województwa Wielkopolskiego zarząd województwa podjął uchwałę o powołaniu Iwony Pasińskiej na stanowisko dyrektora Polskiego Teatru Tańca-Baletu Poznańskiego.
– To jest osoba, która uzyskała najwyższą punktację od Komisji Konkursowej – podkreśla Marszałek Woźniak.

Komisja Konkursowa przedstawiła Zarządowi Województwa Wielkopolskiego dwie kandydatki. Wśród nich była Iwona Pasińska, która otrzymała 652 punkty na 810 punktów możliwych do otrzymania, a także rekomendację Komisji Konkursowej. Po zapoznaniu się z treścią przygotowanej przez kandydatkę autorskiej koncepcji programowo-organizacyjnej Teatru Zarząd Województwa tę rekomendację przyjął i postanowił o jej powołaniu na stanowisko objęte konkursem.

– Dotychczasowe osiągnięcia zawodowe Iwony Pasińskiej, jej znajomość specyfiki funkcjonowania instytucji kultury, a także rekomendacja Komisji Konkursowej wskazują na to, że jako dyrektor Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego będzie w stanie zapewnić tej instytucji rozwój oraz odpowiedni nadzór nad organizacją pracy – podkreśla Marszałek.

Iwona Pasińska ukończyła Państwową Szkołę Baletową w Łodzi, a następnie filologię polską ze specjalizacją teatrologiczną na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2013 roku, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Teatr tańca. Doświadczenie ciała w teatrze współczesnym”, uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. W latach 1989-2008 była pierwszą solistką Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego. W 1998 roku została laureatką Medalu Leona Wójcikowskiego dla najwybitniejszego tancerza młodego pokolenia polskiego baletu. Od 2002 roku zajmuje się kompozycją ruchu, dramaturgią ekspresji ciała oraz choreografią. Pracowała jako nauczyciel w Państwowej Szkole Baletowej w Poznaniu, jako wykładowca na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a od 2015 roku związana jest etatem adiunkta z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Jest także współzałożycielką fundacji Movements Factory Foundation.

Iwona Pasińska została powołana na stanowisko dyrektora Polskiego Teatru Tańca- Baletu Poznańskiego na okres 4 sezonów artystycznych, tj. od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.