Rower w autobusie i tramwaju. Co należy wiedzieć?

Pogoda coraz ładniejsza, a na ulicach coraz częściej pojawiają się rowerzyści. W odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości przewozu rowerów w autobusach i tramwajach, Zarząd Transportu Miejskiego przygotował krótki poradnik.

Zdarza się, że rowerzysta staje przed koniecznością przewiezienia swojego jednośladu autobusem lub tramwajem. Jest to możliwe w niemal we wszystkich pojazdach MPK Poznań (poza najkrótszymi autobusami i najstarszymi tramwajami, w których ze względów technicznych i bezpieczeństwa jest to wykluczone) oraz w części autobusów pozostałych operatorów.

Na liniach organizowanych przez ZTM rower można przewozić tylko w pojazdach odpowiednio oznakowanych piktogramem umieszczonym przy drzwiach wejściowych. W autobusie i tramwaju rower należy ustawić tylko w wyznaczonym i oznakowanym piktogramem miejscu. Jeśli pojazd jest wyposażony w uchwyt do koła roweru – rower ustawia się przeciwnie do kierunku jazdy, umieszczając przednie koło w uchwycie.

Jeśli pojazd nie jest wyposażony w uchwyt, należy wykorzystać pasy mocujące. Rower ustawiamy przodem do kierunku jazdy, opierając go o poziomą poręcz i przypinając w dwóch miejscach pasami mocującymi tak, aby odległość między rowerem a poręczą była jak najmniejsza. Jak prawidłowo zabezpieczyć rower? Zobaczcie instrukcję przygotowaną przez MPK Poznań.

Rower musić zostać przewożony w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, niestwarzający możliwości wyrządzenia szkody, nieprzeszkadzający współpasażerom i nienarażający ich na niewygody. Przez całą podróż należy nadzorować rower. Właściciel jednośladu ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe na skutek przewożenia roweru.

Jeśli w pojeździe pojawi się osoba niepełnosprawna na wózku lub rodzic z dziecięcym wózkiem – rowerzsta ustępuje miejsca i musi wysiąść z pojazdu (nie możesz przewozić roweru nie zabezpieczając go w wymagany sposób).

Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe mogą zostać niedopuszczone do przewozu lub wyproszone z pojazdu. Możliwość przewozu roweru to przywilej, dlatego korzystając z niego należy pamiętać o wzajemnym szacunku i zachowaniu dobrych relacji między wszystkimi uczestnikami podróży.

Przewóz roweru na liniach organizowanych przez ZTM Poznań nie podlega opłacie.