Poznań dobrym adresem dla kultury. Miasto przekaże 1,4 mln zł i 16 lokali użytkowych poznańskim artystom

1,4 miliona złotych na wydarzenia i dopłaty do czynszów i opłat eksplotacyjnych oraz 16 lokali użytkowych – takie korzyści dla twórców i animatorów kultury jeszcze w tym roku zapewnia Miasto Poznań.

“Dobry adres dla kultury” to program wsparcia dla interesujących działań artystycznych dla mieszkańców oraz pomoc ich organizatorom w codziennym funkcjonowaniu. W konkursie grantowym Wydziału Kultury z pulą 1,4 miliona złotych mogą wziąć udział jedynie stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury.

– Pieniądze będziemy przeznaczać na typową działalność kulturową, ale również chcemy pomóc w takiej bieżącej działalności to znaczy, że Miasto Poznań do końca roku będzie partycypować w kosztach wynajmu. Będziemy opłacać częściowo czynsz, ale również koszty eksplotacyjne, na przykład wodę, energię elektryczną, ogrzewanie i ich dostawy oraz wywóz śmieci. – mówi Jędrzej Solarski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania.  

– Ponadto projekty muszą wpisać się w jeden z trzech priorytetów konkursowych, które dotyczą poprawy jakości przestrzeni publicznej. Chcemy, żeby organizacje pozarządowe weszły z kulturą w przestrzeń publiczną. Drugą bardzo ważną rzeczą bardzo w naszym konkursie są działania z zakresu edukacji kulturalnej. Trzecia rzecz to wydarzenia artystyczne wykorzystujące lokalny potencjał kulturotwórczy – dodaje Solarski.

Termin składania ofert do konkursu grantowego mija 12 sierpnia, a jego rozstrzygnięcie przewidywane jest na 9 września. Organizacje mogą planować swoje działania i szacować opłaty czynszowe oraz eksplotacyjne na okres od 12 września do 31 grudnia 2016 roku.

Z kolei projekt “Lokal dla kultury” skierowany jest do tych artystów, którzy potrzebują nowej siedziby – dla nich Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych przygotował ofertę najmu 16 lokali w interesujących punktach Starego Miasta, Grunwaldu, Jeżyc, czy Łazarza, w tym m.in. powierzchni w dawnym kinie “Olimpia”. Szczegółowy wykaz lokali na kulturę znajduje się na stronie www.zkzl.poznan.pl w zakładce “konkursy na najem lokali użytkowych”.

– Mamy nadzieję, że te lokale szybko znajdą najemnców i wzorem innych dużych miast europejskich, będziemy wpuszczać w różne przestrzenie kulturę, bo za kulturą potem idzie biznes, pieniądze, poprawa warunków, remonty – mówi Michał Prymas, członek Zarządu ZKZL. – Podpisujemy umowę na określony cel i jeżeli ktoś wynajmie lokal na pracownię artystyczną, a zrobi z tego dyskotekę to bardzo szybko umowa zostanie rozwiązana. Będziemy kontrolować to przez administratorów, ale również często jesteśmy wyręczani przez wszystkich tzw. społecznych inspektorów nadzoru, bo mieszkańcy bardzo szybko nas informują, że w lokalu, w którym miał być artysta jest zupełnie coś innego.

Magnesem jest preferencyjna stawka czynszu: maksymalnie 3 zł netto za 1 metr kwadratowy, umowa na okres do 3 lat, bądź na czas nieozaczony z ustanowionym terminem wypowiedzenia. Koszty związane z utrzymaniem lokalu i dodatkowymi świadczeniami uzyskiwanymi za pośrednictwem ZKZL – w tym wartość podatku od nieruchomości, zaliczki na fundusze w budynku będącym własnością wspólnoty mieszkaniowej, media itd. – obciążają najemcę.

ZKZL umożliwia ubieganie się o lokale zarówno organizacjom pozarządowym, jak i osobom fizycznym oraz prawnym. Warunkiem jest przedstawienie propozycji programu działań kulturalnych, uwzględniającego sposób, w jaki lokal zostanie wykorzystywany w celu ich realizacji. Programy będą opiniowane przez Wydział Kultury, a rozstrzygnięcia w konkursie podejmuje Zarząd Spółki ZKZL.

Wnioski o preferencyjny najem w konkursie “Lokal dla kultury” można składać do 30 września 2016 roku, przy czym będą one rozpatrywane na bieżąco – decyduje kolejność zgłoszeń. Dzięki temu najemcy wytypowanych na potrzeby konkursu lokali mogą wziąć udział takze w konkursie grantowym Wydziału Kultury.