Jak przemieszczają się mieszkańcy aglomeracji poznańskiej?

Instytut Badań Outdooru sprawdził zwyczaje komunikacyjne dziesięciu aglomeracji w Polsce. Jedną z nich była aglomeracja poznańska. Dzięki badaniom wiemy, że poznaniacy poświęcają na codzienne przemieszczanie się najmniej czasu spośród mieszkańców przebadanych aglomeracji. Czym jeszcze zaskakują wyniki?

Ile czasu mieszkańcy spędzają w podróży?

W samochodzie, komunikacji miejskiej i pieszo… Mieszkańcy aglomeracji poznańskiej spędzają codziennie w podróży średnio 2 godziny 25 minut i plasują się poniżej średniego czasu, który wynosi 3 godziny i 1 minutę. W zestawieniu dziesięciu aglomeracji, poznańska znalazła się na ostatnim miejscu. Najdłużej przemieszczają się mieszkańcy aglomeracji lubelskiej – średnio przez 3 godziny 47 minut dziennie. 

Z czasu poświęconego na poruszanie się, 58 proc., czyli 1 godzina i 35 minut, spędzane jest w odległości większej niż 500 metrów od domu. Pozostały czas poświęcony jest na poruszanie się wokół domu – chociażby na zakupach, spacerach z psem – bez określonego celu „podróży”.

Jakie dystanse pokonują?

Mieszkańcy aglomeracji poznańskiej pokonują codziennie średnio 22,4 kilometra, zajmując przedostatnie, 9 miejsce wśród ludności wszystkich przebadanych aglomeracji, przy czym dystans na jaki oddalają się od domu i w promieniu którego się poruszają wynosi nieco ponad 6 kilometrów. Najdłuższe odległości przebywają warszawiacy – średnio ok. 30 i pół kilometra dziennie i lublinianie – nieco ponad 28 kilometrów. Na ostatnim miejscu z niecałymi 22 kilometrami uplasował się Wrocław. 

Na tle wszystkich badanych regionów, bardzo ciekawie prezentuje się zestawienie wyników aglomeracji poznańskiej z wrocławską, ponieważ dane są niemal identyczne – mówi zauważa Artur Biernacki, ekspert Instytutu Badań Outdooru. Ich mieszkańcy pokonują na przykład najkrótsze dzienne trasy, są również najmniej zmotoryzowani – średnio przemieszczają się codziennie samochodem na odległość około 17 kilometrów – dodaje ekspert. 

Indeks siły nabywczej

Kolejnym ciekawą informacją, którą pozyskano w ramach badania jest określenie wskaźnika indeksu siły nabywczej mieszkańca stolicy aglomeracji poznańskiej. Wskaźnik ten pozwala określić ile dóbr i usług można nabyć za jednostkę pieniądza. Mieszkańcy Poznania z wynikiem 132 plasują się na trzecim miejscu wśród stolic badanych aglomeracji, wyprzedzają ich jedynie warszawiacy z indeksem 182 i wrocławianie z wartością 133. Stawkę zamyka Bydgoszcz, której indeks wynosi 107. Co te wyniki oznaczają w praktyce?

Odnosząc je do średniej Polski wynoszącej 100, wynik 133 oznacza, że za średnią pensję mieszkańcy Poznania mogą kupić średnio o 33 proc. więcej towarów niż mieszkańcy Polski.

Co wiemy o populacji aglomeracji? 

Populacja aglomeracji poznańskiej ogółem wynosi 871 443 osób, z czego 63 proc. to mieszkańcy stolicy, a  37  proc. stanowią mieszkańcy okolicznych gmin. 

Kto i dlaczego przeprowadził badanie? 

Instytut Badań Outdooru (IBO), we współpracy z siedmioma polskimi (m.in. Ipsos, Millward Brown) oraz zagranicznymi partnerami, przebadał 148 gmin tworzących 10 aglomeracji w całej Polsce, w tym poznańską. Aglomeracją na potrzeby badania nazwano obszar, na który składa się stolica aglomeracji – Poznań oraz wybrane zlokalizowane wokół miasta gminy. Jednym z jego elementów było poruszanie się reprezentatywnej próby mieszkańców przez 14 lub 28 dni ze specjalnym nadajnikiem GPS – mobitestem. Badanie odbyło się w ramach realizacji projektu pomiaru widowni reklamy zewnętrznej Outdoor Track. Obszar badania jest związany z rozmieszczeniem nośników reklamy zewnętrznej. Obejmuje gminy, w których znajduje się największa część rynku outdooru oraz zamieszkiwane przez ludność o największej sile nabywczej. 


Instytut Badań Outdooru Sp. z o.o. (IBO) został utworzony w 2013 roku przez trzy wiodące firmy na rynku polskiej reklamy zewnętrznej: AMS S.A., Clear Channel Poland Sp. z o.o. i Ströer Polska Sp. z o.o. Realizuje projekt badawczy Outdoor Track. 

Outdoor Track to innowacyjny projekt badawczy Instytutu Badań Outdooru w Polsce. Projekt jest  standardem badania rynku reklamy zewnętrznej w Polsce. Jego podstawowym celem jest kompleksowe zbadanie widowni outdooru na bazie wskaźników stosowanych w innych mediach – liczby kontaktów, częstotliwości kontaktów oraz zasięgu kampanii w grupach docelowych i innych danych opisujących mobilność społeczności.