Jaka będzie Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+

Piątkowe spotkanie w Urzędzie Miasta, które zgromadziło ponad 100 osób, reprezentujących m.in. władze miejskie, mieszkańców, środowiska naukowe, biznesowe,  zainaugurowało debatę publiczną nad projektem aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Projekt powstał dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz ekspertów reprezentujących różne dziedziny życia. Odzwierciedla zdefiniowane podczas licznych spotkań i warsztatów najważniejsze problemy Poznania oraz oczekiwania osób zainteresowanych rozwojem miasta.

Dokument będzie stanowił dla władz miasta wytyczne, na jakich działaniach mają się skupić, aby świadomie i konsekwentnie kształtować przyszłość Poznania, wskazując kierunek, w jakim miasto ma rozwijać się w następnych latach.

Główny cel strategii określony jest krótko: podniesienie jakości życia mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej. Zadaniem administrujących Poznaniem ma być kształtowanie warunków do współtworzenia miasta przez mieszkańców.

Jaka przyszłość ?

Piątkowe spotkanie, inaugurujące społeczne konsultacje projektu zdominowały wystąpienia ekspertów, którzy zwrócili uwagę na przebiegające w coraz szybszym tempie zmiany społeczne i technologiczne, mające wpływ na nowe wyzwania stawiane przed miastami, ich funkcjonalnością i administracją.

Zuza Skalska, analityczka trendów w designie, innowacji i biznesie zwróciła uwagę na to, że dotychczasową amerykanizację życia zastępuje “skandynawizacja”. 

– Przestaje liczyć się “ja”. Na znaczeniu przybiera “my”. Do głosu dochodzi pokolenie, które nie chce kredytów hipotecznych, wielkich mieszkań, pralek, samochodów. Miasto powinno oferować ludziom to, co jest im potrzebne. W Eindhoven, gdzie mieszkam, to my tworzymy miasto. Jeśli chcemy coś stworzyć – urzędnicy są po to, by nam pomóc – przekonywała. 

Jakub Głaz, publicysta i krytyk architektury, wyraził przekonanie, że do realizacji nowych zadań stojących przed Poznaniem potrzebne jest dynamiczne przeobrażenie struktury nim zarządzającej.

– Zła realizacja może wypaczyć najlepszą ideę. Musimy skończyć z relacją mieszkańca – petenta i urzędu, który świadczy mu uprzejmość – mówił. 

Na inne, technologiczne wyzwania, stojące przed miastem za lat 15, zwracał uwagę Szymon Trzebiatowski, dyrektor ds. projektów strategicznych Volkswagen Poznań.  Wiążą się one z planowanymi ograniczeniami dla samochodów spalinowych i przewidywanym wzrostem popularności aut o napędzie elektrycznych w wielu miejscach na mapie Europy. Polskie miasta, w tym Poznań, muszą to mieć na uwadze.

Jaki Poznań ?

Według projektu zaktualizowanej strategii Poznań w 2030 roku ma być miastem dobrze skomunikowanych, zielonych osiedli, posiadających własny, wyjątkowy charakter. Jego mieszkańcy – ludzie aktywni, przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje – mają być zadowoleni z warunków życia, jakie stwarza im miasto, oraz dumni z tego, że jest ono rozpoznawane w kraju i zagranicą dzięki swojemu dziedzictwu historycznemu, kulturowemu oraz współczesnym, wyjątkowym osiągnięciom. Sprzyjający klimat społeczny i biznesowy umożliwiać ma wszystkim poznaniakom pełne włączenie się w życie miasta. 

Realizujący strategię mają kierować się trzema podstawowymi wartościami: dążącą do utworzenia uczciwej wspólnoty otwartością, współodpowiedzialnością, w której zawiera się również odpowiedzialność za słabszych i wykluczonych, oraz współtworzeniem opartym o wzajemne zaufanie, dialog, kreatywność i ciągłe dążenie do poprawy. Zarząd miasta i jego administracja mają stwarzać warunki zachęcające do wspólnego działania na rzecz umacniania wspólnoty oraz dla wspólnego projektowania satysfakcjonujących  rozwiązań.

Pięć priorytetów

– Odchudziliśmy dotychczasową strategię. Nie można mieć 50 priorytetów, bo wówczas przestają one być priorytetami. Niektórzy twierdzą, że w dwóch ostatnich latach działamy zbyt radykalnie. Ale zmiany, jakie wprowadzamy to w Europie Zachodniej standard. Chcemy kierować się takimi standardami – mówił podczas piątkowego spotkania prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak.

Obecny projekt formułuje pięć priorytetów. Pierwszy to “Zielone, mobilne miasto”. Poznań ma być “zielonym”, ekomobilnym miastem, które posiada łatwo dostępne dla wszystkich mieszkańców tereny zielone oraz przyjazny dla środowiska, zrównoważony transport. Taki efekt ma przynieść m.in. tworzenie nowych obszarów zieleni oraz zachowanie i poprawa jakości terenów zieleni już istniejących, wykorzystanie potencjału Warty, innych rzek oraz jezior do celów kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i transportowych, rozwój ekomobilności, zwiększenie atrakcyjności i efektywności transportu publicznego, uspokojenie ruchu w centrum miasta oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń i wzrost efektywności energetycznej. 

Priorytet drugi to “Nowoczesna przedsiębiorczość”. W stolicy Wielkopolski ma rozwijać się zróżnicowana, nowoczesna i silna gospodarka. Lokalne, niewielkie firmy mają uzyskać wsparcie w działaniach innowacyjnych. Wspierana ma być również współpraca biznesu i nauki, pomoc uzyskać mają lokalne start-upy. Poznań będzie stawiał na rozwój przemysłów czasu wolnego, kongresów, targów oraz branż kreatywnych i kultury, a także działać na rzecz zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia poznańskiej przedsiębiorczości. 

Trzeci z priorytetów to “Osiedla o wyjątkowym charakterze”. Działania w tym obszarze prowadzić mają m.in. do wzmocnienia relacji społecznych i poczucia tożsamości na poziomie osiedli, zapewnienia wysokiej jakości oferty kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, usług społecznych i oświatowych na osiedlach, rewitalizacji  oraz wspierania tworzenia nowych, otwartych przestrzeni publicznych. Tu również, wśród przewidzianych działań, jest zapewnienie dostępności mieszkań dla wszystkich grup społecznych oraz ochrona i rozwój lokalnego rzemiosła, gastronomii, sklepów i punktów usługowych.

Czwartym punktem jest “Wspólnotowość i dialog społeczny”. Miasto ma być przyjazne rodzinom i seniorom, ma integrować społeczność ze szczególnym uwzględnieniem zmian demograficznych. Jednocześnie zwiększyć się ma współuczestnictwo mieszkańców w życiu miasta. Bardziej nowoczesne i bardziej dostępne mają być usługi publiczne, a system komunikacji z mieszkańcami ma być usprawniony. 

Ostatnim z przyjętych w projekcie priorytetów jest “Globalna lokalność”, do której dążyć się będzie m.in. poprzez budowanie silnej rozpoznawalności Poznania zagranicą, intensyfikację powiązań i kontaktów międzynarodowych, wzmocnienie akademickich funkcji Poznania oraz wsparcie rozwoju środowisk artystycznych i sportowych. 

Koszty i kalendarz

Co roku na realizację zadań strategicznych przeznaczanych będzie ok. 80-85 proc. budżetu miasta Poznania. Na realizację Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ w latach 2017-2020 przeznaczonych zostanie niemal 11 mln zł, a w latach 2021-2030, ponad 18,5 mln zł. Łącznie w latach 2017-2030 środki zewnętrzne pozyskane na ten cel powinny przekroczyć 2 mln zł. 

Piątkowe spotkanie było początkiem konsultacji społecznych projektu strategii. Kolejne spotkania konsultacyjne zaplanowano w pokoju 266 Urzędu Miasta Poznania na 3, 10 i 17 listopada, w godzinach 8:00 – 17:00 oraz 7 i 14 listopada, w godzinach 8:00 – 15:30.

Projekt dokumentu został opublikowany na stronie internetowej Miasta Poznania (www.poznan.pl) oraz jest do pobrania tutaj. Uwagi do dokumentu można zgłaszać do dnia 18 listopada. Można zrobić to osobiście, w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania, pok. 266, drogą elektroniczną, na adres: rom@um.poznan.pl lub drogą pocztową na adres: Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-821 Poznań. Wszelkich informacji dotyczących dokumentu udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta, tel. 61 878 5695, email: rom@um.poznan.pl

Po konsultacjach, jeszcze w tym roku, projekt trafi pod obrady Rady Miasta Poznania.