Zmian organizacji w ruchu w okresie Wszystkich Świętych

 Zbliża się dzień Wszystkich Świętych, a wraz z nim – jak co roku – zmiany w organizacji ruchu w okolicach poznańskich cmentarzy. Pierwsze zostaną wprowadzone już w najbliższy weekend – 22 i 23 października. Mają ułatwić dojazd na cmentarz oraz zwiększyć bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Kierowcy powinni zwracać uwagę na oznakowanie i zachować szczególną ostrożność w okolicach cmentarzy. 

Cmentarz Junikowo

            Od 22.10 do 2.11 ulica Chyzantemowa – od Owczej do Malwowej – zmieni się w ulicę jednokierunkową. Przy cmentarzu – poza okresem od 24 do 27.10 – obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. 

            Jeśli sytuacja będzie tego wymagać, w dwa poprzedzające dzień Wszystkich Świętych weekendy oraz w przedświąteczny poniedziałek, policja może wprowadzić  od  godz. 8.00 jeden kierunek ruchu na ul. Cmentarnej i Owczej od ul Grunwaldzkiej do ul. Złotowskiej, a także w weekend 29-30.10, w godzinach popołudniowych, wprowadzić ruch jednokierunkowy na ul. Złotowskiej – od ul. Owczej do ul.Bukowskiej.  

            Pewne są natomiast zmiany, które będą obowiązywały w świąteczny wtorek i środę, 1.11. – od 5.00 do godzin wieczornych – ul. Cmentarna i Owcza będą jednokierunkowe od ul. Grunwaldzkiej do Złotowskiej, ul. Złotowska także będzie jednokierunkowa – od ul. Owczej do Bukowskiej. Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie również na ul. Wieruszowskiej – od ul. Grunwaldzkiej do ul. Junikowskiej. 

            Dodatkowe miejsca parkingowe uruchomione zostaną na lewym pasie ruchu ul. Grunwaldzkiej – od pętli “Junikowo” do ul. Cmentarnej (w obu kierunkach), na Grunwaldzkiej – w ciągu prawego pasa ruchu od ul. Cmentarnej do ul. Ścinawskiej (kierunek do centrum) – oraz na Wieruszowskiej – od Grunwaldzkiej do posesji nr 10. 

            W środę 2.11., od południa do godzin wieczornych, jednokierunkowe będą ul. Cmentarna i Owcza – od ul. Grunwaldzkiej do ul. Złotowskiej.

Cmentarz Miłostowo

            Przez dwa najbliższe weekendy, przedświąteczny poniedziałek, a także 1 i 2.11., na ul. Warszawskiej i Gnieźnieńskiej obowiązywało będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. 

            Już od godz. 8.00 w najbliższą sobotę (22.10.) do godzin wieczornych w niedzielę (23.10.), na ul. Warszawskiej będzie obowiązywało zawężenie do jednego pasa ruchu w obu kierunkach oraz zakaz poruszania się w stronę miasta dla samochodów ciężarowych. Takie zasady będą obowiązywały tu również przez całą dobę w kolejny weekend (29-30.10), przedświąteczny poniedziałek, 1.11. oraz w środę, 2.11., z tym że  tego ostatniego dnia zawężenie do jednego pasa nitki wjazdowej do miasta będzie obowiązywało od godz. 12:00 do godz. wieczornych.

            Inaczej będzie wyglądał też ruch na ul. Gnieźnieńskiej. Już w najbliższy weekend (22-23.10) – od 8.00 do godzin wieczornych – będzie ona zamknięta dla samochodów ciężarowych, a na odcinku od Polleny do ul. Bałtyckiej będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Tak same zasady będą obowiązywały w kolejny weekend (29-30.10) i przedświąteczny poniedziałek (31.10). 

            1.11. będzie podobnie – z tym, że ruch jednokierunkowy na Gnieźnieńskiej obowiązywał będzie od Gdyńskiej do Bałtyckiej od godz. 5.00 do godzin wieczornych. W środę 2.11. – od godz. 12.00 do godzin wieczornych – zakaz poruszania się po Gnieźnieńskiej będą miały samochody ciężarowe. 

            Już w weekend 22-23.10. -od 8.00 w sobotę do godzin wieczonych w niedzielę -na ul. Warszawskiej, na lewych pasach od ul. Mogileńskiej do węzła Antoninek uruchomione zostaną dodatkowe miejsca parkingowe. W tym czasie możliwe będzie również parkowanie na lewym pasie ul. Gnieźnieńskiej – od Polleny do ul. Bałtyckiej. Z miejsc na ul. Warszawskiej będzie można skorzystać również przez całą dobę w weekend 29-30.10., w poniedziałek 31.10., w dzień Wszystkich Świętych oraz – od 12.00 do godzin wieczornych – w środę, 2.11. Dodatkowe miejsca na lewym pasie ul. Gnieźnieńskiej – od Polleny do Bałtyckiej –  będą udostępniane od 8.00 do godzin wieczornych w dniach 29.,30., 31.10 oraz 1.11. od godz. 5.00 do godzin wieczornych. W dzień Wszystkich Świętych zajmować będą one przestrzeń lewego pasa od ul. Gdyńskiej do ul. Bałtyckiej. 

Cmentarz Lutycka

            Na odcinku ul. Lutyckiej  – od ul. Dojazd do Podolańskiej – już w sobotę, 22.10. zacznie obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km/h. Potrwa do 2.11. W tych samych terminach dopuszczone będzie parkowanie na poboczach w ciągu ul. Lutyckiej po stronie cmentarza i od ul. Szczawnickiej do ul. Dojazd (kierunek rondo Obornickie) oraz na poboczu ulicy Szczawnickiej, przy cmentarzu.

            W dwa najbliższe weekedy na ul. Lutyckiej – od ul. Podolańskiej do ronda Obornickiego – od 10.00 do godzin wieczornych obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w obu kierunkach. Taki sam zakaz obowiązywał będzie 1.11. od godz. 5.00 do godzin wieczornych.

Cmentarz Górczyn

            W dwa najbliższe weekendy, oraz w okresie od 31.10 – 2.11. na ul. Ściegiennego i Arciszewskiego obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Od 22.10.  do 2.11. parking na ul. Ściegiennego, na wysokości cmentarza, przeznaczony będzie wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

            Już w najbliższy weekend (22-23.10), od godz 8.00 do godzin wieczornych, nastąpi zwężenie ul. Arciszewskiego do jednego pasa w obu kierunkach – od ul. Palacza do ul. Ściegiennego – i obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych tą ulicą w stronę ul. Ściegiennego. Na wyłączonych lewych pasach jezdni na ul. Arciszewskiego utworzone zostaną dodatkowe miejsca parkingowe. Tak samo będzie w kolejny weekend (29-30.10) od godz. 8.00 do godzin wieczornych, w poniedziałek (31.10) i środę (2.11) – od 12.00 do godzin wieczornych – oraz 1.11. od 5.00 do 23.00 – z tym, że odcinek zawężonej jezdni może być wydłużony do ul. Hetmańskiej. Dodatkowo 1.11. ul. Ściegiennego, na odcinku od ul. Jarochowskiego do ul. Arciszewskiego, będzie zwężona  o jeden pas, na którym utworzone zostaną dodatkowe miejsca parkingowe.

Pozostałe cmentarze

Zmiany organizacji ruchu dotkną również okolice innych poznańskich nekropolii. Od 22.10 do 2.11 na ul. Bluszczowej i Wiśniowej obowiązywał będzie jeden kierunek ruchu, na odcinku od ul. 28 Czerwca 1956 r. do ul. Wspólnej. 

            Na Jeżycach, w okolicach cmentarza przy ul. Nowina, od 22.10 do 2.11 utworzone zostaną dodatkowe miejsca parkingowe wzdłuż ul. Szpitalnej, po stronie cmentarza (od ul. Nowina do ul. Miodowej). Na ul. Szpitalnej obowiązywać będzie w tym czasie ograniczenie prędkości do 30 km/h. 

            Na ul. Morasko, na wysokości cmentarza, również obowiązywać będzie w tym czasie  ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz dopuszczone będzie parkowanie na poboczu.

            Przy cmentarzu przy ul. Jasna Rola zmiany będą obowiązywały od  południa 29.10 do godzin wieczornych 2.11. Polegać będą na tym, że na ulicach Jasna Rola i Bronisława – od ul. Bolka do ul. Umultowskiej – odbywał się będzie tylko ruch jednokierunkowy. 

            Przy starołęckim cmentarzu Św. Antoniego w weekend 29-30.10 – od godz. 11.00 do godzin wieczornych – oraz 1.11. – od godz. 5.00 do godzin wieczornych – ulice Św. Antoniego i Minikowo będą jednokierunkowe na odcinku od ul. Książęcej do ronda Minikowo. Dzięki temu udostępnione zostaną na lewym pasie jezdni dodatkowe miejsca parkingowe.