Sympozjum wybitnych specjalistów w Poznaniu w ramach cyklu „Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja”

Kolejne, czwarte już spotkanie z cyklu organizowanego przez Klinikę Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii UMP poświęcone będzie późnym następstwom i powikłaniom po leczeniu w ortopedii i traumatologii. Najlepsi wykładowcy i zarazem światowej sławy specjaliści przedstawią problematykę endoprotez stawu biodrowego, endoprotezoplastyki stawu kolanowego, złamania okolicy stawu skokowo-goleniowego czy następstw po leczeniu operacyjnym kręgosłupa. Na sympozjum omawiane będą także zastosowaniu w ortopedii takich materiałów jak tantal czy tytan. Sympozjum odbędzie się 18 listopada w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

– To kolejne, czwarte spotkanie ortopedów z cyklu „Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja”, które wpisały się już na stałe do kalendarza imprez ortopedycznych w Polsce – podkreśla profesor Jacek Kruczyński, przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum, kierownik Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii. – Nasze dotychczasowe spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, tak jest i tym razem. Tematyka sympozjum odpowiada na zapotrzebowanie ortopedów i traumatologów głównie ze względu na fakt, że endoprotezoplastyka stosowana jest jako metoda leczenia po to, żeby zapobiegać niepełnosprawności, przywracać zdrowie i poprawiać jakość życia pacjentom

Kruczyński

Celem sympozjum jest znalezienie odpowiedzi na pytania jak zmniejszyć ilość powikłań pooperacyjnych i tym samym zmniejszyć liczbę zabiegów rewizyjnych, będących niejako „poprawką” po wykonanej już operacji np. endoprotezoplastyki stawów. To właśnie w tych zabiegach specjalizuje się i szczyci ogromnym doświadczeniem Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii UMP. Podnoszenie naszej wiedzy ma to ogromne znaczenie przede wszystkim dla cierpiących pacjentów, ale także wpływa na koszty leczenia. Sympozjum to wymiana doświadczeń i wypracowanie najbardziej efektywnych metod postępowania.

W programie podzielonym na cztery sesje odbędą się ciekawe wystąpienia światowej klasy specjalistów takich jak prof. Marek Synder, Marek Harat czy prof. Per Kjarsgaard-Andersen z Danii. Wielu wykładowców przybliży zastosowanie i wyniki leczenia interesujących dla techniki ortopedycznej materiałów, takich jak tritanium czy tantal. Dyskusja na koniec każdej z sesji ma wnieść – tak jak poprzednie z sympozjów – merytoryczny wkład dla rozwoju polskiej ortopedii.

W ramach programu „Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja” w 2015 r. ukazał się nowy podręcznik ortopedii i traumatologii dla studentów i lekarzy pod red. profesora Jacka Kruczyńskiego i Andrzeja Szulca. Koncentruje się on także na najnowszych osiągnięciach w ortopedii i traumatologii. I to zostało docenione, bowiem został on wybrany najlepszym podręcznikiem akademickim wydanym w roku 2015.