Od jutra na ul. Gdyńskiej zmiana organizacji ruchu

W związku z koniecznością realizacji kolejnych etapów robót budowlanych przy inwestycji „Przebudowa i budowa dróg dojazdowych na potrzeby inwestycji ITPOK”, Spółka PIM informuje o wprowadzeniu zmian organizacji ruchu na ul. Gdyńskiej i ul. Chemicznej. Zmiany te podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy etap nastąpi w dniach 18/19 – 20.11.br., z kolei drugi obowiązywał będzie od 21 do 29.11.br.

W zakresie ul. Gdyńskiej:

Etap I

– w nocy z 18/19.11. (piątek/sobota) nastąpi uruchomienie zachodniej (lewej – jadąc w kierunku Czerwonaka) jezdni ul. Gdyńskiej, od skrzyżowania z ul. Chemiczną do granic miasta. Jednocześnie wyłączona zostanie z ruchu, na tym odcinku, jezdnia prawa (wschodnia),

– po zachodniej części ulicy Gdyńskiej (jezdnia lewa), ruch kołowy w obu kierunkach odbywać się będzie po jednym pasie dla wyjeżdzających z Poznania i jednym pasie dla jadących w kierunku centrum,

– dojazd do Veolia i ITPOK od strony Czerwonaka odbywać się będzie Drogą rozprowadzającą nr 2, następnie Drogą rozprowadzającą nr 3 i ul. Do Spalarni,

– lokalizacja przystanków autobusowych będzie odbiciem lustrzanym obecnie funkcjonujących, tzn. przystanki zlokalizowane dla kierunku Czerwonak-Poznań usytuowane w pasie dzielącym staną się przystankami dla kierunku Poznań-Czerwonak, a przystanki na jezdni lewej (dotychczas nieużytkowe z uwagi na wyłączenie z ruchu) będą przeznaczone dla kierunku Czerwonak-Poznań.

Etap II

– w nocy z 20/21.11. (niedziela/poniedziałek) zostaną udostępnione do użytku dwie jezdnie ul. Gdyńskiej (po dwa pasy ruchu w obu kierunkach) od skrzyżowania z ul. Chemiczną do ok. 200 m przed granicą miasta (granica z gm. Czerwonak). W celu dokończenia robót na granicznym fragmencie obie jezdnie ul. Gdyńskiej (w okolicy wiaduktu kolejowego) zostaną zawężone i ruch samochodowy odbywać się będzie po jednym pasie ruchu na każdej z jezdni (obrazuje to załączona grafika).

– dojazd do Veoli i ITPOK odbywać się będzie Drogą rozprowadzającą nr 1, następnie tunelem samochodowym T2A, włączeniem w prawo do ulicy Gdyńskiej w kierunku Czerwonaka i zjazdem w prawo, w Drogę rozprowadzającą nr 3 (obrazuje to załączona grafika),

W zakresie ul. Chemicznej:

– w nocy z 18 na 19.11. z ul. Hlonda możliwy będzie przejazd na wprost w ul. Chemiczną,

– na skrzyżowaniu ulic Chemiczna/Gdyńska możliwy będzie wyjazd w ulicę Gdyńską wyłącznie w prawo, czyli w kierunku centrum Poznania,

– kierując się ulicą Gdyńską od strony Czerwonaka będzie możliwość skrętu w prawo w ul. Chemiczną i dalej w kierunku mostu Lecha,

– wyjazd z ulicy Chemicznej na skrzyżowaniu Bałtycka/Hlonda, odbywał się będzie na zasadach ogólnych.