Przedświąteczne kontrole sanepidu

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Poznaniu przeprowadziła kontrole sanitarno-higieniczne w sklepach i na jarmarkach sprzedających żywność. Na 54 kontrole, 7 z nich zakończyło się mandatami. Jakie nieprawidłowości znaleźli inspektorzy?

Święta to czas intensywnych zakupów, przede wszystkim spożywczych. Kontrole  sanitarno-higieniczne w zakresie bezpieczeństwa wprowadzanych do obrotu środków spożywczych przeprowadzono w dniach 1-19 grudnia 2016 roku. Sprawdzane były warunki higieniczno-sanitarne, jakość zdrowotna żywności i jej terminy przydatności do spożycia, a także warunki przechowywania i eksponowania produktów spożywczych w miejscu sprzedaży.

Inspektorzy skontrolowali 25 sklepów i marketów. Za zły stan sanitarno-higieniczny, a także sprzedaż artykułów nieznanego pochodzenia nałożono 4 mandaty na kwotę 1 150 złotych.

Pracownicy PSSE pojawili się także na jarmarkach świątecznych Betlejem Poznańskie na płycie Starego Rynku. Podczas kontroli 15 straganów nałożono 3 mandaty na kwotę 500 zł. Wśród nieprawidłowości znalazły się brak zabezpieczenia żywności przed zanieczyszczeniem, brak higieny sprzedaży, brak bieżącej wody oraz sprzedaż przeterminowanych wędlin. Kontrole straganów na Placu Wolności wykazały nieprawidłowości w zakresie braku odzieży ochronnej, braku higieny w urządzeniach do przechowywania żywności i brak zabezpieczenia produktów spożywczych przed czynnikami zewnętrznymi. Podczas kontroli pięciu straganów, nałożono dwa mandaty.

Poznański Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał 11 postanowień o sprzedaży karpia żywego w okresie przedświątecznych. W czasie 9 kontroli, w jednym przypadku inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości w zakresie warunków przechowywania żywych ryb w basenie magazynowym i sali sprzedaży. Poinformowany został Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu.

Łącznie, podczas 54 kontroli, inspektorzy nałożyli 7 mandatów na kwotę 1 950 złotych.