Wyniki pierwszego etapu konkursu na rewitalizację Rynku Łazarskiego

Zakończył się pierwszy etap konkursu na koncepcję rewaloryzacji Rynku Łazarskiego. Pięciu wybranych przez sąd konkursowy uczestników przeszło do kolejnego etapu.

I etap konkursu

Po dokonaniu oceny spełnienia warunków udziału w konkursie, Miasto zaprosiło uczestników do udziału w pierwszym etapie, którego przedmiotem było przygotowanie opracowania studialnego – opisu wizji przyszłej rewaloryzacji Rynku Łazarskiego w Poznaniu. W tym etapie sąd konkursowy na podstawie kryteriów dokonał oceny portfolio pracowni architektonicznych oraz złożonych opisów wizji, wyłaniając uczestników II etapu, którymi zostali:

  1. BASIS s.c., Wrocław.
  2. Pracownia Architektoniczna Aleksandra Wasilkowska, Warszawa.
  3. Maciej Siuda Pracownia Projektowa, Warszawa; Pracownia Architektury Krajobrazu Marta Tomasiak, Kępice.
  4. Biuro Projektów Lewicki Łatak. Sp. z o.o. Sp. k., Kraków.
  5. Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat, Poznań.

II etap konkursu

W kolejnym etapie, pięć wybranych pracowni architektonicznych będzie miało za zadanie opracowanie i złożenie prac konkursowych. Termin złożenia prac w II turze upływa 20 marca 2017 r.

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest gratyfikacja pieniężna oraz zaproszenie autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki. Przedmiotem zamówienia będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej, pozwalającej na realizację robót budowlanych w zakresie rewaloryzacji Rynku Łazarskiego.

Realizacja projektu

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 31 marca 2016 r. Zakładany harmonogram przewiduje ogłoszenie przetargu na prace budowlane w IV kwartale 2017 roku. Całość prac ma się zakończyć w grudniu 2018 roku.

Celem konkursu jest podniesienie atrakcyjności przestrzeni Rynku Łazarskiego poprzez modernizację infrastruktury istniejącego targowiska, odnowę nawierzchni, wprowadzenie nowych funkcji społecznych i kulturowych oraz wprowadzenie nowych atrakcyjnych elementów urbanistyczno-architektonicznych pozwalających wykreować dla tego miejsca wysoką jakość przestrzeni publicznej.

Szczegóły dotyczące projektu rewaloryzacji Rynku Łazarskiego znajdują się pod adresem: www.poznan.pl/rewitalizacja