Zanieczyszczone powietrze w Poznaniu. Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje o przekroczeniu norm

Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania ostrzega przed możliwym przekroczeniu dopuszczalnego poziomu pyłów PM10 w mieście i okolicach. Pył jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia.

W ostatnich dniach jest coraz głośniej o złym stanie powietrza w polskich miasta, w tym, m.in. w Poznaniu. Pył PM10 jest bardzo drobny i może dostawać się do naszych płuc, co jest bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Może prowadzić m.in. do poważnych chorób dróg oddechowych.

Do podniesienia poziomu pyłu w powietrzu przyczyniają się m.in. dym z pieców i kotłów opalanych węglem i spaliny samochodowe. Zimą występuje szczególne ryzyko przekroczenia norm, zwłaszcza, gdy mieszkańcy do ogrzewania używają pieców węglowych lub palą w nich śmieci.

Stacje na ul. Dąbrowskiego oraz ul. Polanka w Poznaniu przez cały weekend odnotowywały przekroczone normy dla pyłów PM10. Ze względu na utrzymujące się warunki atmosferyczne, w tym np. brak wiatru, przekroczenia mogą utrzymywać się w powietrzu jeszcze przez najbliższe 24h, a jeśli sytuacja pogodowa nie zmieni się, to nawet dłużej. Normy przekroczone zostały także w podpoznańskim Borówcu, gdzie wiele osób pali w kominkach i piecach.

Zaleca się unikanie spacerów i wdychania powietrza w rejonach, w których normy zostały przekroczone. Aby poprawić stan powietrza, należy wymienić piece i kotły na węgiel na te ogrzewające gazem lub energią elektryczną. Warto także ograniczyć korzystanie z samochodów i poruszać się komunikacją miejską.