Ponad dwa miesiące utrudnień na ul. 28 Czerwca i miesiąc na ul. Jeleniogórskiej

Ponad miesiąc będą trwały utrudnienia związane z budową kanalizacji sanitarnej na ul. 28 Czerwca 1956r. Utrudnienia pojawią się także wzdłuż ul. Jeleniogórskiej, w związku z budową linii energetycznej w chodniku i poboczu.

W dniach od 16 stycznia do 17 marca 2017 roku, w związku z budową kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. 28 Czerwca 1956 r., na odcinku od ul. Świętego Szczepana do ul. Opolskiej wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu.

W pierwszym etapie prace na ul. 28 Czerwca 1956 r. prowadzone będą metodą bezwykopową przy zajęciu części skrzyżowania z ul. Świętego Szczepana i i fragmentu jezdni w kierunku centrum.

Podczas weekendowych prac na skrzyżowaniu z ul. Świętego Szczepana ruch będzie sterowany ręcznie. Maksymalna prędkość pojazdów w rejonie prac będzie ograniczona do 30 km/h. 

W drugim etapie zostanie wyłączony z ruchu odcinek ulicy pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami św. Szczepana i Opolską. Objazd będzie poprowadzony ul. Opolską. Zachowane zostaną dojazd i dojście do posesji.

Ponadto, w dniach od 16 stycznia do 14 lutego 2017, w związku z budową linii energetycznej w chodniku i poboczu wzdłuż ul. Jeleniogórskiej, prędkość maksymalna pojazdów zostanie tam ograniczona do 30 km/h, a ruch pieszych zostanie skierowany tymczasowym przejściem na drugą stronę ulicy.