Od stycznia 2017 r. wzrasta płaca minimalna. O ile?

Jesteś aktywny zawodowo? Pracujesz na umowę o pracę? Jeżeli zarabiasz najniższą krajową, to mamy dla ciebie dobrą wiadomość – od 1 stycznia 2017 r. będziesz zarabiał więcej niż dotychczas, bo od tej daty wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę. O ile?

Trudno dokładnie wskazać, ile osób zarabia najniższe wynagrodzenie. Przykładowo w 2012 r. było to 8,4% pracujących Polaków. Z drugiej strony część z tych osób była dodatkowo zatrudniona na podstawie elastycznych umów cywilnoprawnych. Faktycznie zatem ich wynagrodzenie było wyższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Choć trudno jednoznacznie wskazać, ile osób utrzymuje się za minimalne wynagrodzenie za pracę, to z pewnością temat ten wywołuje wiele emocji. Pracownicy przedstawiając swoje argumenty wskazują, że minimalne wynagrodzenie to zabezpieczenie, zaś pracodawcy uważają, że odgórne ustalanie pensji nie jest dobre dla rozwoju firm i całej gospodarki.Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem, czy też pracodawcą, musisz wiedzieć, że od stycznia 2017 r. wzrasta minimalne wynagrodzenie.

Od stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie to 2 000 zł brutto

W 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1 850 zł brutto. Od stycznia 2017 r. będzie wyższe o 150 zł, czyli wyniesie 2 000 zł brutto. Według Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych to bardzo dobra wiadomość, choć – jak twierdzą jego członkowie – wynagrodzenie minimalne wciąż jest zbyt niskie. Według tych specjalistów powinno ono wynosić 50% średniego wynagrodzenia.

Mimo że aktualnie wynagrodzenie minimalne nie jest jeszcze na poziomie 50% średniego wynagrodzenia, to warto pamiętać, że jego wysokość jest regularnie zwiększana. Co roku z dniem 1 stycznia wysokość wynagrodzenia minimalnego wrasta.

Umowa o pracę wciąż najpopularniejsza, ale…

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia dotyczy wyłącznie tych pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Taka umowa wciąż jest uznawana za podstawową umowę podpisywaną przez pracowników i pracodawców. Z punktu widzenia osób zatrudnionych, gwarantuje ona szereg świadczeń, m.in. płatny urlop czy możliwość otrzymania urlopu szkoleniowego.

…ustawodawca nie zapomina o tych, którzy pracują w oparciu o umowy cywilnoprawne

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka będzie dotyczyć również pracowników wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. W porównaniu do roku poprzedniego to spora zmiana – dotychczas nie było minimalnej stawki, za którą tacy pracownicy mogliby pracować. Co więcej, ich wynagrodzenie nie było w żaden sposób chronione przed egzekucją komorniczą. Teraz ma się do zmienić.

Ile będzie wynosić wynagrodzenie osób pracujących w oparciu o umowę zlecenie? Minimalna stawka to 13 zł brutto za godzinę pracy. Warto przy tym dodać, że stawka ta będzie waloryzowana z każdym rokiem, czyli zostanie zastosowany mechanizm analogiczny do tego, który działa w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę – wyjaśnia specjalista z portalu praca-chorzow.info

PIP zapowiada kontrole

Co roku inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) kontrolują tysiące zakładów pracy. Do ich zadań należy m.in. sprawdzanie, czy pracodawca nie zastępuje umów o pracę tańszymi – z jego punktu widzenia – umowami cywilnoprawnymi. Jak zapowiada ta instytucja, w przyszłym roku również zostaną przeprowadzone szczegółowe kontrole.

W związku z wprowadzeniem stawki minimalnej w przypadku umów cywilnoprawnych, warto dodać, że inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy otrzymali również nowe uprawnienia – możliwość kontrolowania, czy pracodawcy stosują minimalną stawkę w odniesieniu do osób pracujących w oparciu np. o umowę zlecenia.

//