Wykluczenie z rynku kredytów hipot. pośredników zmniejszy ich przychody o ok. 57 proc. – PwC

Przychody firm pośrednictwa finansowego za udzielenie kredytów hipotecznych wynoszą rocznie ok. 470 mln zł, kredyty te odpowiadają za 57 proc. przychodów tych firm. Wartość otrzymywanych z banków przez pośredników prowizji to ok. 2,3 proc. wartości kredytu – wynika z raportu PwC.

Przyjęty w styczniu przez rząd projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami zakłada, że kredytodawca nie może przekazywać pośrednikowi kredytu hipotecznego wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego. Dokument trafił teraz do Sejmu. 

Z raportu PwC przygotowanego na zlecenie Związku Firm Doradztwa Finansowego wynika, że wartość kredytów hipotecznych udzielonych w 2015 roku przy udziale pośredników finansowych wynosiła około 19 mld zł. Udział pośredników w wartości udzielanych kredytów hipotecznych wynosi około 50 proc. 

Pośrednik w ciągu roku zawiera przeciętnie około 7 transakcji na kredytach hipotecznych, a prowizja pobierana przez pośrednika jest porównywalna do prowizji banku i wynosi około 2,3 proc. wartości kredytu. 

Autorzy raportu oceniają, że zmiana zasad wynagradzania doradców i pośredników finansowych może doprowadzić do ich zniknięcia z rynku, a skutkiem wprowadzenia regulacji będzie między innymi utrata możliwości swobodnego porównania ofert banków.