Niepublikowane dotąd filmy jednej z poznańskich parafii, na których uwieczniono m.in. przyszłego papieża

Nieznane dotąd nagrania z wizyty Karola Wojtyły w stolicy Wielkopolski z okazji obchodów 1000-lecia chrztu Polski, odkryto w poznańskiej Parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu. Przyszły papież, Jan Paweł II, był wówczas jeszcze biskupem.

Ksiądz Wojciech Mueller znalazł nagrania porządkując dokumenty ks. Aleksandra Woźnego, w związku z procesem beatyfikacyjnym duchownego. Wśród rzeczy, znajdowały się dwa kartony z nagraniami sprzed kilkudziesięciu lat. Ksiądz Woźny uwieczniał na kasetach wizyty ważnych gości, a także życie codzienne parafian. Wśród nich, znalazło się nagranie z obchodów 1000-lecia chrztu Polski, w którym wziął udział biskup Karol Wojtyła.

Są to nagrania z papieżem Janem Pawłem II, które nigdy wcześniej nie były publikowane. Filmy zostały zaprezentowane w kościele. Parafianie, którzy często rozpoznawali siebie na nagraniach, podeszli do nich emocjonalnie i z sentymentem.

Ksiądz Wożny mocno angażował się w pomoc potrzebującym. Jednocześnie, uwieczniał życie parafii swoją amatorską kamerą. Odkryta pamiątka ma charakter nie tylko sentymentalny, ale także historyczny, nie tylko ze względu na przyszłego papieżą i samą historię parafii. Kościół, który remontowano po II wojnie światowej, w przeszłości był niemiecką restauracją. Przebudowa także jest uwieczniona na filmie.