Powstanie trzeci tor na odcinku Poznań Główny – Poznań Wschód

We wtorek, 26 stycznia, w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu podpisano umowę współfinansowania Studium Wykonalności dla realizacji inwestycji „Budowa trzeciego toru na odcinku Poznań Główny – Poznań Wschód”.  Ma to się przyczynić do powstania Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.

Umowę podpisali Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Maciej Wudarski oraz Zastępca Dyrektora Regionu Zachodniego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, Zbigniew Miliński.

Aby zwiękzyć przepustowość Poznańskiego Węzła Kolejowego, która pozwoli na stworzenie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej, konieczna jest budowa trzeciego toru na odcinku od Poznania Głównego do stacji Poznań – Wschód. Dzięki podpisanej we wtorek umowie, może zostać ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy studium wykonalności i raportu o oddziaływaniu na środowisko, co będzie kolejnym krokiem do realizacji inwestycji. Każda ze stron będzie pokrywała część kosztów sporządzenia dokumentu, które mają wynieść ok. 1,5 miliona złotych.

Z odcinka Poznań Główny – Poznań Wschód, w ciągu doby korzysta średnio ok. 184 pociągów. W godzinach szczytu, przepustowość trasy jest wykorzystywana maksymalnie. Po tej trasie kursują pociągi w kierunku m.in. Gniezna, Wągrowca, a także Wrześni, Konina i Warszawy.