Milion złotych na sprzątanie śmieci

Ponad 1 100 000 złotych wydało Miasto na same interwencje porządkowe nieruchomości miejskich w 2016 roku. Kwota ta nie obejmuje nakładów finansowych na porządki lasów komunalnych, pasów drogowych, terenów administrowanych przez ZZM czy nieruchomości ZKZL. Nowy rok dopiero się zaczął, a strażnicy miejscy już mają wiele pracy związanej z interwencjami porządkowymi.

Od początku nowego roku strażnicy rejonowi wielokrotnie interweniowali w sprawie konieczności posprzątania śmieci. Nie chodzi tutaj o duże wysypiska odpadów, które również stanowią poważny problem, ale o drobne, niewielkie ilości odpadów, wyrzucanych gdzie popadnie. Traci na tym nie tylko wizerunek Miasta, ale również budżet. Każde z takich miejsc musi być posprzątane, a to kosztuje.

Oto kilka przykładów:

  • na skwerze położonym u zbiegu ulic Szamarzewskiego i Szpitalnej wyrzucono trzy worki wypełnione śmieciami, jakie najczęściej gromadzi się przy porządkowaniu mieszkania.  Ponieważ nie było tam żadnych wskazówek świadczących o właścicielu odpadów worki uprzątnięto na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej;
  • na drodze pieszo – rowerowej położonej wzdłuż ul. Żeromskiego porzucono worek śmieci. W przypadkach, gdy odpady znajdują się w pasie drogi (pas drogowy składa się z jezdni, chodnika i pobocza), strażnicy informacje o konieczności posprzątania przekazują Pogotowiu Czystości. Tak też było w tym przypadku. W 2016 roku strażnicy angażowali Pogotowie Czystości 1 140 razy. Warto zauważyć, że w porównaniu do roku 2015 ilość tych zgłoszeń uległa zmniejszeniu o 888 jednak nadal, tzw. śmieci kierowców”, stanowią bardzo poważny problem;
  • na brzegu jeziora Kierskiego strażnik rejonowy zastał niewielką stertę śmieci. Pod drzewem ktoś wyrzucił uszkodzone krzesło turystyczne oraz liczne plastikowe opakowania. Niestety nad jeziorami, w miejscach dogodnych dla wędkarzy, takie widoki nie są niczym nadzwyczajnym. Nader często zdarza się, że po zakończonych połowach ludzie ci na brzegu pozostawiają opakowania po zanętach. Najczęściej są to worki foliowe, które nie tylko zanieczyszczają lasy, ale również stanowią zagrożenie dla zwierząt. Śmieci te uporządkowali pracownicy Zakładu Lasów Poznańskich;
  • wzdłuż ul. Dąbrowskiego, od ul. Szpitalnej do ul. Polskiej, jest skwer oddzielający chodnik i budynki mieszkalne od ruchliwej jezdni. Można znaleźć tam praktycznie wszystko – ostatnio strażnik rejonowy zlecił Pogotowiu Czystości sprzątnięcie worka z odpadami oraz zderzaka;

Opisane działania strażników rejonowych przyczyniły się do poprawy wizerunku Miasta. W ubiegłym roku, podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie porządku i czystości, funkcjonariusze przekazali 3640 uwag o konieczności posprzątania przystanku, chodnika, jezdni, skweru czy lasu.