Nowe ognisko ptasiej grypy koło Mosiny

W związku z pojawiającymi się doniesieniami w mediach informujemy, że rzeczywiście na terenie gminy Mosina w miejscowości Bolesławiec zostało zdiagnozowane ognisko wirusa ptasiej grypy. Na chwilę obecną Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego przy współpracy z władzami gminy Mosina wdrożył procedurę mającą na celu uniemożliwienie rozprzestrzeniania się wirusa H5N8. 

Zebrane na miejscu służby weterynaryjne, straży pożarnej, policji i zarządców dróg wyznaczyły strefę zagrożenia o promieniu 3 kilometrów oraz strefę zapowietrzoną o promieniu 10 kilometrów. Na drogach dojazdowych zostały rozstawione maty dezynfekcyjne oznaczone specjalnymi znakami informacyjnymi oraz został ograniczony ruch pojazdów. Pragniemy uspokoić mieszkańców, że nie ma zagrożenia dla ludzi oraz apelujemy do kierowców o w miarę możliwości nie korzystanie z drogi biegnącej przez Bolesławiec, a jeżeli już zajdzie taka konieczność to prosimy stosować się do poleceń wydawanych przez służby i ustawionych znaków przez matami dezynfekcyjnymi.