Można zgłaszać się do ZDM po zwrot opłat za parkowanie w soboty

Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął zwracanie opłat za parkowanie w Poznaniu w soboty. Zgodnie z decyzja Sądu, kierowcy niesłusznie byli zmuszeni do uiszczania opłat w Strefie Płatnego Parkowania w weekend.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego pobierania opłat za parkowanie w soboty, uprawomocnił się 3 lutego. Kierowcy nie tylko nie muszą już płacić, ale mogą także zwrócić się z prośbą o zwrot za poniesione koszty związane z płatnością w latach 21 kwietnia 2012 roku do 28 stycznia 2017 roku.

Osoby chcące uzyskać zwrot, muszą złożyć wniosek dostępny na stronie internetowej ZDM, wraz z oryginalnymi biletami parkingowymi lub innymi dokumentami potwierdzającymi wniesienie opłaty.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zwrot wypłacany będzie w gotówce w Kasie ZDM, lub przelewem na podany przez wnioskodawcę numer konta.