X Eko-Rajd Drogami Rowerowymi Poznania. Uczniowie szkół podstawowych wyjadą jutro na ulice

Już jutro na drogi rowerowe w Poznaniu wyruszą uczniowie szkół podstawowych w ramach X Eko – Rajdu Drogami Rowerowymi Poznania. Podróż zakończy się w Miasteczku Ruchu Drogowego w Parku Tysiąclecia. Uczestnicy poza znajomością przepisów drogowych, będą musieli także wykazać się umiejętnościami także w innych konkurencjach.

Punktualnie o godzinie 8:00 18 zespołów ze szkół podstawowych wyjedzie na poznańskie drogi rowerowe, aby sprawdzić swoją wiedzą w praktyce – w normalnym ruchu drogowym. Wszyscy spotkają się w Miasteczku Rowerowym w Parku Tysiąclecia, gdzie po przekroczeniu mety czekać będą na nich kolejne atrakcje.

Każdy uczestnik będzie musiał rozwiązać po dwa testy – jeden z przepisów ruchu drogowego, a drugi z wiedzy o ekologii. Następnie na uczniów czeka tor przeszkód, gdzie sprawdzana będzie sprawność młodych rowerzystów, a także wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na koniec, uczestnicy będą sprawdzani z wiedzy o florze i faunie parków i lasów Poznania.

Trasa przejazdu spod szkoły do parku ustalana jest przez nauczycieli tak, by była jak najbezpieczniejsza dla grupy dzieci – z maksymalnym dostępem do oznakowanych ścieżek dla rowerów oraz z jak najmniejszym natężeniem ruchu samochodów.

Rajd zakończy się ok. 13:30, gdy rozdane zostaną nagrody dla uczestników. Impreza organizowana jest przez Straż Miejską w Poznaniu.