15 ton nielegalnych odpadów z Wielkiej Brytanii wwiezione do Wielkopolski

Nieposegregowane, niedopuszczone do przemieszczania, zmieszane odpady komunalne zamiast posegregowanych odpadów do recyklingu znaleźli inspektorzy transportu drogowego w TIRze poznańskiego przewoźnika, który do Wielkopolski przyjechał z Wielkiej Brytanii.

Pracownicy inspekcji transportu drogowego zatrzymali do kontroli TIRa, który poruszał się po drodze krajowej numer 32 w Żodyniu. Według dokumentacji, pojazd należał do przewoźnika z Poznania, a w środku miały znajdować się odpady przeznaczone do recyklingu.

Okazało się jednak, że kierowca nie jechał wyznaczoną trasą, a co najważniejsze – nie zmierzał do punktu odzysku odpadów. Kontrolerzy zdecydowali się sprawdzić przewożony ładunek. Kontrola wykazała, że zamiast zadeklarowanych posegregowanych tworzyw sztucznych i gumy, przewożonych jest ok. 15 ton niedopuszczonych do przemieszczania odpadów komunalnych.

Ustalono, że zostały one wwiezione do Polski z Wielkiej Brytanii. Inspektorzy zawiadomili Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Policję. Pojazd został usunięty na parking strzeżony, a osobne postępowania prowadzą zarówno GIOŚ jak i WITD.