Wakacje w pełni – jakie pamiątki można przywozić z innych krajów? Co grozi za nielegalny wwóz zakazanych przedmiotów?

Sezon wakacyjny w pełni. Podróżni często przywożą do Polski pamiątki z odwiedzanych krajów, szczególnie tych egzotycznych. Nie wszystko jednak jest dozwolone, a za wwiezienie niektórych rzeczy może nas czekać nawet kara pozbawienia wolności.

Rośliny, zwierzęta, skóry, skamieniałości – lista rzeczy, których wwóz do Polski jest zabroniony jest długa. Zazwyczaj niedozwolony jest także ich wywóz z danego państwa, co oznacza “podwójne” łamanie prawa.

Choć w ostatnich latach można zauważyć wzrost zainteresowania Polaków do spędzania urlopu w kraju, to wycieczki zagraniczne, szczególnie te egzotyczne, nadal są popularne. To właśnie z krajów azjatyckich i afrykańskich pochodzi najwięcej „nielegalnych pamiątek” przywożonych do Polski.

Wiele osób robi to nieświadomie, ale często spotyka się tych, którzy robią to celowo. Za wwiezienie zabronionych przedmiotów, roślin czy zwierząt grożą poważne konsekwencje prawne. Co przywożą Polacy i jaka może ich spotkać kara?