ZDM przedstawił warianty przebudowy okolic dojazdu do szpitala na ul. Szwajcarskiej

Zarząd Dróg Miejskich przedstawił warianty przebudowy drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej. W planach jest budowa pasa dla autobusów, wymiana nawierzchni i chodników, a także budowa ścieżek rowerowych.

Zmiany są potrzebne do usprawnienia ruchu karetek i autobusów dojeżdżających do szpitala, a także poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Przygotowano dwa warianty, co do których poznaniacy mogą wyrażać swoje uwagi i zastrzeżenia.

Według I opcji, dobudowany zostanie pas ruchu od wyjazdu z parkingu przed szpitalem do ul. Piaseckiego i dalej do ul. Szwajcarskiej. Droga zostałaby poszerzona po zachodniej stronie do ul. Piaseckiego i po północnej i południowej, do ul. Szwajcarskiej.

Według tego projektu, istniałby pas dla autobusów oraz dwa pasy ruchu dla pozostałych pojazdów. Dodatkowo, zaprojektowano ścieżkę rowerową przy chodniku, która będzie rozdzielona 30-centymetrową opaską.

Zmiany na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. Piaseckiego:

Po północnej stronie drogi projekt przewiduje przyległy do jezdni chodnik o szerokości 2,0m i ścieżkę rowerową, również o szerokości 2,0m. Oddzielny chodnik i ścieżka zastąpią istniejący ciąg pieszo-rowerowy. Po południowej stronie drogi zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0 m.

Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ulicą Kurlandzką i Szwajcarską oraz na południowo-wschodnim fragmencie skrzyżowania ul. Szwajcarskiej z drogą do szpitala, zostanie poszerzony do 3 metrów.

Zmiany na odcinku od ul. Piaseckiego do szpitala:

W miejsce obecnego chodnika, powstać ma ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 metra. Piesi korzystać by mieli z oddalonego od jezdni chodnika o szerokości 3 metrów. Na końcu ścieżki rowerowej, niedaleko wejścia do szpitala, zaplanowano parking na około 20 rowerów. W sąsiedztwie, miałaby także powstać stacja Poznańskiego Roweru Miejskiego.

Wariant II zakłada podobne zmiany ogólne – pas dla autobusów i dwa pasy jezdni dla pozostałych.

Zmiany na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. Piaseckiego:

Po północnej stronie drogi, w miejscu istniejącego ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowana została przyległa do jezdni droga rowerową o szerokości 2,5m i oddzielny chodnik o szerokości 1,5m.  Dodatkowo, po południowej stronie jezdni, zaprojektowano także chodnik o szerokości 2 metrów.

Także w tym wariancie, planowane jest poszerzenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego, tak jak w I opcji.

Zmiany na odcinku od ul. Piaseckiego do szpitala:

Pomiędzy istniejącymi chodnikami, zaplanowano ścieżkę rowerową o szerokości 2 metrów. Planowany parking dla rowerów w tym wariancie miałby 11 miejsc. Także tutaj uwzględniono stację Poznańskiego Roweru Miejskiego.

ZDM zachęca poznaniaków do przesyłania swoich opinii na temat przedstawionych wariantów. Można je przesyłać od 18 sierpnia do 1 września poprzez stronę ZDM.