Krajowa Izba Odwoławcza przyznała rację ZM GOAP. Przetargi rozstrzygnięto prawidłowo

Krajowa Izba Odwoławcza przyznała rację ZM GOAP w sprawie przetargu na odbiór i wywóz odpadów komunalnych na lata 2018-2021. Przetarg zaskarżyła firma Komunalik, która złożyła skargę na rozstrzygnięcie konkursu w dwóch sektorach – Grunwald i Rataje.

Firma Komunalik zaskarżyła dwie decyzje GOAP – w sprawie Grunwaldu i Rataj. W pierwszym nie wybrano żadnego zwycięzcy, ponieważ przedstawione oferty były albo zbyt niskie albo zbyt wysokie. W drugim, wybrano konsorcjum Remondis – Poznań, mimo, że jego oferta nie była najniższą.

Izba przyznała rację Zarządowi ZM GOAP w obu przypadkach i uznała zaskarżenie za bezzasadne. Po stronie GOAP stanęła także firma FB Serwis, która również przegrała w przetargu. Zgodziła się jednak z argumentacją, że przedstawione przez firmę Komunalika oferty były za niskie.

W wyjaśnieniu firma zaprezentowała także swoje wyliczenia, w tym te sprzed kilku lat, gdy wygrała przetarg, ale ze względu na niedoszacowanie w niektórych sektorach, poniosła straty finansowe. Tymczasem tegoroczna oferta Komunalika była jeszcze niższa.

Decyzja Krajowej Izby Odwoławczej sprawia, że możliwe jest przywrócenie zawieszonych rozstrzygnięć przetargowych i przygotowania umów z wybranym wykonawcą.