Pożyczka pod zastaw jako sposób sfinansowania inwestycji w firmie

Wbrew pozorom osoba prowadząca działalność gospodarczą nie jest skazana na kredyt bankowy w razie potrzeby zdobycia środków na rozwój biznesu. Stosunkowo łatwo dostępnym źródłem kapitału jest bowiem pożyczka udzielana przez podmioty z sektora pozabankowego.

Każdy przedsiębiorca dąży do tego, by jego biznes przynosił jak największe zyski. Niemal zawsze wymaga to podjęcia ryzyka oraz szeroko rozumianych inwestycji, np. zakupu auta. Bez tych dwóch elementów rozwój firmy jest praktycznie niemożliwy.

Skąd wziąć kapitał na rozwój firmy?

Rozwój wiążą się z nakładami kapitałowymi. Właściciele firm zwykle inwestują własne oszczędności. Jednak te nie zawsze są wystarczające. Wówczas przedsiębiorca staje przed koniecznością sięgnięcia po finansowanie zewnętrzne.

Większe podmioty mogą emitować akcje i obligacje. Mniejszym, w tym osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, pozostaje szukanie wspólników, leasing bądź kredyt w banku.

Są to rozwiązania dość czasochłonne i sformalizowane. Na szczęście nie wyczerpują one możliwości pokrycia potrzeb kapitałowych mikroprzedsiębiorstwa. Pieniądze na rozwój firmy osoba samozatrudniona może też zdobyć z sektora pozabankowego. Jednym z narzędzi jest pożyczka pod zastaw.

Zalety pozabankowych pożyczek dla firm

Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Jakie?

Po po pierwsze, umożliwia przedsiębiorcy sfinansowanie zakupu samochodu pożyczką bez konieczności przedstawiania biznesplanu.

Po drugie, wnioskodawca nie musi też okazywać żadnych zaświadczeń, co jest standardem w przypadku ubiegania się przez podmioty gospodarcze o kredyt firmowy w banku. Wymagają one m.in. zaświadczeń z ZUS i urzędu skarbowego o braku zaległości w zobowiązaniach publicznoprawnych (składki na ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy, podatek VAT), wyciągów z konta, wyciągów z dokumentów księgowych firmy (np. KPiR, karta podatkowa).

Po trzecie, pożyczka pozabankowa dostępna jest także dla klientów, którzy dotąd nie radzili sobie ze spłatą innych zobowiązań i widnieją w rejestrach typu KRD, BIK, BIG InfoMonitor. Innymi słowy ich zła historia nie przekreśla szansy na pożyczkę. Tak samo jak jej brak, więc o wsparcie może się ubiegać również nowe przedsiębiorstwo, które w bankach zostałoby odesłane z kwitkiem (tam klienci firmowi starający się o kredyt muszą wykazać się przynajmniej kilkunastomiesięcznym stażem).

Po czwarte, są na rynku podmioty pożyczkowe stosujące mniej standardowe, a przez to bardziej dogodne dla klientów formy zabezpieczeń. Przykładowo w AutoKapital przedsiębiorcy mogą zastawić samochód i w ten sposób uzyskać wsparcie od 6 do nawet 100 tys. zł z terminem spłaty do 48 miesięcy.

Pożyczka pod zastaw auta w praktyce 

Otrzymanie pożyczki dla firm i zdobycie środków na inwestycje jest prostsze, niż się wydaje. Można to zrobić bez wychodzenia z domu. Przed złożeniem wniosku dzięki kalkulatorowi dostępnemu na stronie pożyczkodawcy można poznać orientacyjne koszty pożyczki w zależności od jej wielkości i wybranego okresu spłaty.

Starania należy zacząć od wypełnienia formularza na stronie pożyczkodawcy. W pierwszej kolejności w internetowym formularzu podajemy podstawowe parametry wozu:

  • marka,
  • model,
  • typ,
  • przebieg,
  • data pierwszej rejestracji.

Zastawiany samochód musi posiadać polisę komunikacyjną (ubezpieczenie OC). Pożyczkodawca może też ustanowić ograniczenia w kwestii maksymalnego wieku auta, np. 12 lat dla osobówek i osiem lat dla dostawczych.

Po poznaniu wstępnej kwotę pożyczki wnioskodawca uzupełnia w formularzu pozostałe dane dotyczące samochodu oraz dane osobowe. Musi też przesłać zdjęcia dowodu rejestracyjnego auta, które ma być zabezpieczeniem zobowiązania.

W przypadku kwot większych niż 25 tys. zł pożyczkodawca wprowadza dodatkowe zabezpieczenie w postaci wyceny samochodu przez rzeczoznawcę. Może też wymagać podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Kwota pożyczki wynosi 65 proc. wartości auta.

Następnie przychodzi czas na zawarcie umowy, co odbywa się podczas spotkania z mobilnym przedstawicielem firmy pożyczkowej. W trakcie spotkania wysłannik przekazuje klientowi dokumenty, które będą mu potrzebne do załatwienia formalności w wydziale komunikacji. Chodzi o wpis w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, że auto stanowi przedmiot zabezpieczenia.

Uwaga! Zaciągnięcie pożyczki pod zastaw pojazdu w Autokapital.pl nie wymaga jego przerejestrowania. Nie oznacza również, że klient nie może z niego dalej korzystać. Przeciwnie, pozostaje on w jego dyspozycji.

Użytkowanie samochodu stanowiącego zabezpieczenie roszczeń pożyczkodawcy odbywa się tak jak do tej pory. Jedyną zmianą jest to, że w dowodzie rejestracyjnym i karcie auta pojawia się stosowna adnotacja.

Po załatwieniu formalności w wydziale komunikacji klient ponownie spotyka się z przedstawicielem firmy pożyczkowej. Wtedy następuje dopełnienie formalności, czyli przekazanie dokumentów i zdeponowanie karty pojazdu (oraz – ewentualnie – drugiego kompletu kluczyków). W ciągu 24 godzin, z wyłączeniem dni wolnych, środki są przelewane na wskazany przez przedsiębiorcę rachunek.

Pożyczkobiorca może przeznaczyć uzyskane pieniądze na dowolny cel. Może to być np. zakup nowszego samochodu, maszyny czy inne urządzenia potrzebnego w działalności gospodarczej. Dzięki środkom pochodzącym z pożyczki dla firm można również przeprowadzić remont biura, pokryć koszty zdobycia uprawnień, np. kierowcy samochodu ciężarowego, czy uzyskania licencji niezbędnej do prowadzenia danego biznesu.

Koszty pożyczki firmowej

Warunki spłaty pożyczki pod przewłaszczenie są bardzo przejrzyste. Pożyczkobiorca co miesiąc, w dniu wskazanym w harmonogramie dołączonym do umowy, wpłaca ratę na podane konto. Oprócz kapitału w przelewanej kwocie zawierają się:

  • odsetki,
  • prowizja za obsługę umowy,
  • prowizja przygotowawcza.

Choć kontrakt zawierany jest na okres od 12 do 48 miesięcy, to klient w razie nagłej poprawy kondycji swojej firmy może oddać dług wcześniej. Nie zostanie za to obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami.

Po uregulowaniu ostatniej raty następuje zniesienie zabezpieczenia. Karta pojazdu i kluczyki wracają do właściciela.

Co w razie kłopotów z obsługą zadłużenia? Klient może wystąpić o przedłużenie terminu spłaty. W razie niewywiązania się przez niego z umowy prawo własności pojazdu przechodzi na podmiot udzielający wsparcia finansowego.

//