Budowa przyłączy – zmiany w organizacji ruchu na ul. Kordeckiego, Giżyckiej, Mokrej i Plebańskiej

W związku z ropozczynającymi się od jutra budowami przyłączy, Zarząd Dróg Miejskich informuje o zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach dla kierowców w rejonie ul. Mokrej, Kordeckiego, Plebańskiej i Giżyckiej.

Od jutra, do 27 października potrwa budowa przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Mokrej 1. Konieczne jest wprowadzenie połówkowych zwężeń ul. Żydowskiej przy wylocie ul. Mokrej. W kolejnym etapie, ul. Mokra zostanie czasowo zamknięta dla ruchu pojazdów, natomiast możliwe będzie dojście do posesji.

W tych samych dniach, prowadzone będą prace przy przyłączu telekomunikacyjnym na ul. Kordeckiego 3. Miejscowe zwężenia jezdni pojawią się na skrzyżowaniu ul. Kordeckiego i Sielskiej. Dodatkowo, zarówno jezdnia jak i chodnik na ul. Sielskiej przy tym skrzyżowaniu będą także zwężone. Maksymalna dopuszczalna prędkość w rejonie prac będzie ograniczona do 30 km/h. Możliwe będzie dojście i dojazd do posesji.

Także od poniedziałku, ale do 21 października, budowane będzie przyłącze do budynku przy ul. Plebańskiej 9, gdzie wprowadzone będzie połówkowe zwężenie jezdni na wysokości posesji. Maksymalna prędkość w tym rejonie zostanie ograniczona do 30 km/h. Dojazd i dojście do posesji będą możliwe.

Od środy, 18 października, do 27 października, prowadzona będzie udowa przyłącza do budynku przy ul. Giżyckiej 14. Na wysokości posesji, jezdnia zostanie połówkowo zwężona, a prędkość także i tu, ograniczona będzie do 30 km/h.