Przebudowa na ul. Husarskiej, kolejne zmiany dla kierowców

Na ul. Husarskiej trwają ostatnie etapy przebudowy. W związku z tym, w środę wprowadzone zostaną zmiany dla kierowców.

Z ruchu wyłączony zostanie odcinek przy boku na ul. Grochowskiej 49. Wyjazd z parkingu możliwy będzie przez tymczasowy przejazd przy miejscu składowania odpadów w kierunku ul. Cześnikowskiej.

Poznańskie Inwestycje Miejskie proszą o nieparkowanie pojazdów na wyłączonym z ruchu odcinku od godziny 8:00 w środę 25 października.