Rozstrzygnięto konkurs filmowy związany z Poznańskim Budżetem Obywatelskim 2018

Wybrano najlepsze prace w konkursie filmowym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do rywalizacji zgłoszono kilkanaście filmów, które miały być poświęcone Poznańskiemu Budżetowi Obywatelskiemu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu minął 9 października. Zgłoszono 12 filmów, które oceniało specjalne jury, w skład którego weszli przedstawiciele Gabinetu Prezydenta, Zespołu do spraw PBO18 oraz Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

Jak podkreśla Komisja Konkursowa, wybranie zwycięskiej pracy nie było łatwe, ponieważ poziom wszystkich nadesłanych filmów był wysoki.. Oceniano przede wszystkim oryginalność, poprawność merytoryczną, kreatywność, pracę twórczą oraz zaangażowanie uczniów w projekt.

Pierwsze miejsce przyznano Patrykowi Bańkowskiemu, Filipowi Tomczakowi, Mari Chrzan i Bartłomiejowi Plewie z Zespołu Szkół Łączności. Ich film „NarysujMY Miasto” zyskał najwięcej głosów.

Drugie miejsce przyznano autorom filmu „Jest taki dom”, czyli Patrycji Skowrońskiej i Tymoteuszowi Górskiemu z Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny.

Każdy z członków zwycięskich grup otrzyma nagrodę pieniężną na cele edukacyjne. Będzie to 1500 i 100 złotych odpowiednio za pierwsze oraz drugie miejsce. Nagrody otrzymają także szkoły, które zgłosiły obie drużyny – 3000 i 2000 złotych.

Uroczyste wręczenie nagród i certyfikatów nastąpi 6 listopada w Sali Białej UMP.