Poznań łączy siły z Uniwersytetem Przyrodniczym, by skuteczniej chronić i badać poznańskie lasy

Miasto łączy siły z jedną z poznańskich uczelni, by lepiej poznać i chronić lasy w Poznaniu. Uroczyste podpisanie umowy o współpracy nastąpiło w piątek. Pozwoli ona na realizowanie wspólnych projektów badawczych.

Obie strony zobowiązały się m.in. do starania się o dofinansowania zewnętrzne na projekty badawcze, które dotyczą lasów w Poznaniu. Zwiększy to nie tylko szanse na wzrost dostępnych środków i otrzymanie dotacji, ale również na szybszy i lepszy rozwój i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań.

“Współpraca z naukowcami pozwoli np. na łatwiejsze wytypowanie cennych siedlisk, które trzeba chronić przed wydeptywaniem ściółki leśnej prowadzącym w konsekwencji do powolnego wymierania lasu. Nasze tereny narażone są też na wiele innych czynników związanych z zanieczyszczeniem środowiska miejskiego. Te problemy chcemy rozwiązywać wspólnie ze specjalistami z Uniwersytetu Przyrodniczego, wykorzystując ich wiedzę i nasze doświadczenie”

Mieczysław Broński, dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich

To nie pierwsza tego typu umowa z uczelnią na rzecz terenów zielonych w mieście. W lutym 2016 roku, Miasto podpisało umowę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, która obejmowała wspólne działania na rzecz ochrony rezerwatu Żurawiniec i Lasu Piątkowskiego.

Przez lata, wody opadowe na tych terenach nie wsiąkały w grunt, a płynęły z dróg, chodników i dachów wprost do kanalizacji deszczowej, a następnie do Warty. Doprowadziło to do wysuszenia gleby rezerwatu oraz obumarcia roślin. Dzięki pracy naukowaców z UAM, Zakład Lasów Poznańskich był w stanie rozwiązać problem.