Poznań z programem mieszkaniowym na najbliższe lata już w grudniu?

Urząd Miasta chce, by uchwała w sprawie Polityki Mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027, została uchwalona jeszcze w grudniu tego roku. Trwa wprowadzanie ostatnich poprawek do dokumentu.

Uchwała ma określać kierunki i sposoby działania władz miejskich w zakresie realizacji zapewnienia potrzeb mieszkaniowych mieszkańcom. Dokument zakłada m.in. poprawę standadru oraz dostępności lokali komunalnych i socjalnych dla osób o najniższych dochodach. Zwiększone ma być również wsparcie i precyzja identyfikacji problemów ludzi, którzy mają trudności w zakresie polityki mieszkaniowej.

Zgodnie z planem, Poznań ma stać się także bardziej atrakcyjnym miastem do zamieszkania dla osób o średnich i wysokich dochodach.

Program zakłada m.in. zagospodarowanie pustostanów, uruchomienie Miejskiego Biura Najmu, poprawę stanu technicznego istniejących mieszkań, a także zwiększenie liczebności lokali socjalnych. Wśród pomysłów jest również rozwój programu wykupu lokali komunalnych, mieszkań od PTBS i udział w programie “Mieszkanie Plus”.

Uchwała Polityka Mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027 została przedstawiona radnym podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Została przygotowana w oparciu o badanie zrealizowane przez Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, diagnozę, a także konsultacje z mieszkańcami, jednostkami miejskimi oraz organizacjami społecznymi.

W najbliższych dniach mają zostać wprowadozne ostatnie poprawki i uwagi, dlatego pod obrady Rady Miasta trafi nie na najbliższej, a na kolejnej sesji. Władze miejskie chciałyby uchwalić dokument jeszcze w grudniu 2017 roku.