Stare Miasto bardziej zielone

Na terenie Starego Miasta pojawiła się obiecana zieleń miejska. Skwer, nasadzenia i klony zdobią szarą okolicę. Przy okazji, zadbano również o teren wokół natury i elementy małej architektury.

U zbiegu ul. 23 Lutego i al. Marcinkowskiego stworzono skwer, w którym posadzono dwa klony polne w odmianie elegant. W centralnej części pojawiła się ozdobna hortensja bukietowa i zimozielony cis pośredni hilii. Zadbano równiez o elementy małej architektury – kosze na śmieci, a także trzy ławki, które zostały ustawione w różnych kierunkach.

Pozostała zieleń pojawiła się na ul. Masztalarskiej przy pomniku Klemensa Janickiego, w rejonie ul. Podgórnej i Wrocławskiej oraz przy ul. 23 Lutego i placu Wielkopolskim.

We wszystkich tych miejsach, projekty są do siebie bardzo podobne pod względem doboru roślinności i jej kompozycji. Różni się jedynie obszar przy ul. Masztalarskiej, gdzie dobór gatunkowy został wzbogacony o rośliny cebulowe.

Wszystkie nasadzenia zaproponowane przez ZDM, były zaakceptowane przez Radę Osiedla Stare Miasto. Radnym zależy, by przestrzeń Starego Miasta była przyjazna poznaniakom i turystom, a dbanie o tereny zielone i miejsca do relaksu są jednym z elementów, które pozwolą osiągnąć zamierzony efekt.