Szukasz pracy? Czeka na Ciebie w Urzędzie Miasta

Szukasz pracy? Trwa nabór w Urzędzie Miasta Poznania i podległych mu jednostkach. Wśród poszukiwanych są m.in. księgowi, ogrodnicy, informatycy i specjaliści do spraw współpracy z mediami i do spraw wolontariatu.

Stanowisk do obsadzenia jest sporo – zwłaszcza specjaliści od rachunkowości i księgowości mają w czym wybierać. Wydział Finansowy Urzędu Miasta Poznania szuka specjalisty do spraw księgowości podatkowej, a IX LO, Przedszkole nr 103 i Szkoła Podstawowa nr 78 zatrudnią głównego księgowego. Specjalisty do spraw planowania i realizacji budżetu szuka też miejski wydział kultury, a Zarząd Transportu Miejskiego – pracownika do spraw windykacji należności.

Wolne są też inne stanowiska. Biuro prasowe szuka specjalisty do spraw kontaktów z mediami – jeśli masz lekkie pióro, doświadczenie z mediami i wiesz, jak wygląda dobrze przygotowana konferencja prasowa, może to oferta właśnie dla Ciebie.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania poszukuje specjalisty do spraw organizacyjnych, a Urząd Stanu Cywilnego zatrudni pracownika archiwum. Potrzebny jest też dyrektor Centrum Usług Wspólnych.

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ da pracę specjaliście ds. weryfikacji wyników prac geodezyjnych i kartograficznych. Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta poszukuje koordynatora projektu “Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów”, a wydział transportu i zieleni – pracownika do spraw monitorowania i wspierania projektów inwestycyjnych.

Poszukiwani są również rzemieślnicy-ogrodnicy – mogą znaleźć pracę w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich i w Palmiarni Poznańskiej. Palmiarnia szuka też specjalisty do spraw infrastruktury.

Pracownik do sprzątania potrzebny jest w XXXVIII Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego, a Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji poszukują osoby do pracy w recepcji.

Poszukiwani są również specjaliści do spraw ruchu drogowego. Zarząd Dróg Miejskich zatrudni na stanowisko ds. oznakowania poziomego, a Wydział Transportu i Zieleni  – pracownika do spraw kontroli i projektów sygnalizacji świetlnej.

Pracę znajdą też osoby, które lubią pracować z ludźmi. Centrum Inicjatyw Senioralnych szuka specjalisty ds. wolontariatu i współpracy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pracownika socjalnego, Dom Pomocy Społecznej – opiekuna i pielęgniarza/pielęgniarki, a Centrum Wspierania Rodzin “Swoboda” – młodszego wychowawcy. Zespół Żłobków nr 5 szuka opiekuna.

Z kolei Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego szuka fachowców: nauczyciela praktycznej nauki zawodu i elektryka oraz elektryka samochodowego.

Uwaga: oferty pracy na stanowiska w urzędzie miasta należy składać elektronicznie. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza. Wystarczy go wypełnić – nie trzeba wysyłać listu motywacyjnego i CV. Pozostałe wymagane dokumenty, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Można też składać dokumenty w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Zgodnie z ustawą na stanowisku urzędniczym mogą – z wyjątkami – pracować tylko obywatele polscy, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych, korzystają z pełni prac publicznych i mają odpowiednie kwalifikacje. Nie mogą być wcześniej skazani prawomocnym wyrokiem sądu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania i na portalu Poznan.pl: http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/.