Ranking Perspektywy 2018 – które licea ogólnokształcące i technika w Poznaniu są najlepsze?

Znane są już Najlepsze Licea Ogólnokształcące oraz Technika w Polsce, według Rankingu Perspektywy 2018. Wysoką pozycję zajęło Technikum Komunikacji w ZS Komunikacji w Poznaniu. Jak poradziły sobie pozostałe szkoły ze stolicy Wielkopolski?

Licea ogólnokształcące oceniane są według trzech kryteriów – wyniki z matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki z matury z przedmiotów dodatkowych oraz sukcesy szkoły w olimpiadach.

W klasyfikacji uwzględniono te placówki, w których maturę w maju 2017 roku zdawało minimum 12 uczniów, a średnie wyniki z egzaminy z języka polskiego oraz matematyki, były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w liceach.

Ranking objął wyniki z 52 olimpiad ogólnopolskich, które zwalniały z egzaminu maturalnego bądź zawodowego lub były finansowane przez MEN oraz 13 międzynarodowych olimpiad przedmiotowych.

Najlepsze w kraju okazało się XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.

Najlepiej z Wielkopolski wypadło I LO w Swarzędzu, które zajęło 18. pozycję w rankingu. Kolejną i zarazem pierwszą placówką z Poznania jest VIII LO im. Adama Mickiewicza na 33. miejscu. Dziesięć pozycji dalej sklasyfikowano II LO. Trójką najlepszych poznańskich liceów zamyka Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny, które zajęło 56. miejsce.

Dalej, spośród poznańskich szkół znalazły się:

– XVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Charlesa de Gaulle’a (70. miejsce)
– I LO im. Karola Marcinkowskiego (89. miejsce)
– III LO im. św. Jana Kantego (133. miejsce)
– Publiczne Salezjańskie LO im. bł. Piątki Poznańskiej (156. miejsce)
– VI LO im. I. J. Paderewskiego (174. miejsce)
– LO Sióstr Urszulanek U. Rz. (194. miejsce)
– VII LO im Dąbrówki (215. miejsce)

Przy tworzeniu rankingu techników brano pod uwagę cztery kryteria – wyniki z matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki z matury z przedmiotów dodatkowych, wyniki egzaminu zawodowego oraz sukcesy szkoły w olimpiadach.

Za najlepsze w Polsce zostało uznane Technikum numer 7 w ZSE-M w Nowym Sączu.

Bardzo wysoko, bo na 10. pozycji sklasyfikowano Technikum Komunikacji w ZS Komunikacji w Poznaniu. Na 41. miejscu znalazło się Technikum Budowlane im. gen. Andersa w ZSB numer 1, a trójkę najlepszych poznańskich szkół technicznych zamyka Technikum Ekonomiczno-Administracyjne numer 1 w ZSE (113. miejsce).

Cały ranking najlepszych polskich liceów znajduje się tutaj. Najlepsze technika można zobaczyć pod tym linkiem.