Urząd Miasta zachęca do zgłaszania się do wiosennej edycji Programu Staży i Praktyk Studenckich

Do końca stycznia można zgłaszać się do kolejnej edycji Programu Staży i Praktyk Studenckich w Urzędzie Miasta Poznania. Ci, którzy zostaną przyjęci, odbywać będą praktyki i staż od marca do końca czerwca.

Program skierowany jest do studentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz jednolitych magisterskich, zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym, eskternistycznym czy wieczorowym. Obejmuje zarówno uczelnie prywatne jak i publiczne.

Dobrze, gdy studiowany przez kandydata kierunek odpowiada oczekiwaniom danego wydziału lub biura.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza online na stronie Urzędu Miasta, w zakładce „studia”, do 31 stycznia 2018 roku. Jest tam również dostępna lista wydziałów i biur UMP, w których można odbywać staż, wraz z wymaganiami każdego z nich i preferowanymi kierunkami studiów.

Wśród miejsc znalazły się m.in. Wydział Kultury, Wydział Oświaty, Gabinet Prezydenta, Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Obsługi Inwestorów i Wydział Sportu.

Urząd skontaktuje się z wybranymi kandydatami na rozmowy kwalifikacyjne, które będą się odbywać w terminie od 1 do 28 lutego.

Wiosenna edycja programu odbywać się będzie od 8 marca do 30 czerwca. Przez miesiąc, czyli 60 godzin, studenci będą na bezpłatnej praktyce, a następnie przez trzy miesiące (180 godzin), na płatnym stażu. Stawka za godzinę wynosi 13,70 złotych brutto, co da łączną kwotę 2 466 złotych brutto.