Nad Wartą będzie można wypić alkohol, ale tylko w wyznaczonych miejscach

Radni przyjęli miejską propozycję ustanowienia pięciu stref na terenach nadwarciańskich, gdzie będzie można legalnie spożywać alkohol. Głosowanie odbyło się podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta.

Uchwała wprowadzana jest w związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie na początku miesiąca. Zgodnie z prawem, zakaz spożywania alkoholu obowiązuje we wszystkich miejscach publicznych, jednak samorządy mogą ustanowić od niego odstępstwa.

Miejscy urzędnicy opracowali pięć stref, w których dozwolone będzie “picie pod chmurką” na terenach nadwarciańskich. Wybrano te obszary, które cieszą się ogromną popularnością wśród poznaniaków i turystów, ale jednocześnie są w odpowiedniej odległości od zabudowań, by nie przeszkadzać okolicznym mieszkańcom.

Podczas sesji rady miasta, zgłoszono dwie poprawki – jedna dotycząca ograniczenia proponowanych stref oraz druga, która miałaby je rozszerzać. Obie jednak odrzucono. Pojawiły się również pomysły m.in. wprowadzenia określonych godzin obowiązywania stref, a także stworzenia ich także w innych częściach miasta.

Zastępca prezydenta miasta, Mariusz Wiśniewski, zapowiedział również, że w kwietniu zaprezentowany zostanie projekt kolejnej uchwały, tym razem dotyczącyc ograniczenia sprzedaży alkoholu w określonych godzinach na terenie Starego Miasta.

Strefy legalnego spożywania alkoholu nad Wartą:

na zachodnim brzegu rzeki Warty:

a) na obszarze ograniczonym: od północy betonowym kanałem odpływowym na wysokości Starego Koryta Warty, od wschodu rzeką Wartą, od południa mostem św. Rocha (tereny pod mostem są objęte zakazem), od zachodu górną krawędzią skarpy,

b) na obszarze ograniczonym: od północy mostem Królowej Jadwigi (tereny pod mostem objęte zakazem), od wschodu rzeką Wartą, od południa utwardzonym dojściem od Łazienek rzecznych do rzeki Warty, od zachodu górną krawędzią skarpy;

na wschodnim brzegu rzeki Warty:

a) na obszarze ograniczonym: od północy linią pomiędzy skarpą a rzeką Wartą na wysokości rozgałęzienia rzeki Warty i Kanału Ulgi Cybiny, od wschodu górną krawędzią skarpy, od południa mostem św. Rocha (tereny pod mostem objęte zakazem), od zachodu rzeką Wartą,

b) na obszarze ograniczonym: od północy mostem św. Rocha (tereny pod mostem objęte zakazem), od wschodu górną krawędzią skarpy, od południa mostem Królowej Jadwigi (tereny pod mostem objęte zakazem), od zachodu rzeką Wartą,

c) na obszarze ograniczonym: od północy mostem Królowej Jadwigi (tereny pod mostem objęte zakazem), od wschodu górną krawędzią skarpy, od południa utwardzonym dojściem od skarpy do rzeki Warty na wysokości przystani przeładunkowej, od zachodu rzeką Wartą.